ارتباط بین پیشینه ی بریل خوانی و بهزیستی روانی نابینایان بزرگسال

نویسنده: زهرا همت: روان شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران

بر اساس مقاله ای از آریل میشل سیلورمن، ادوارد سی بل،  ۲۰۱۸، فدراسیون ملی نابینایان امریکا

روگردانی از بریل به عنوان ابزار اصلی خواندن و نوشتن در بین نابینایان، بسیار قابل توجه است. بر اساس پژوهش های انجام شده در سال ۲۰۱۰ تنها ۱۲ درصد از نابینایان می توانستند بریل بخوانند در حالی که این میزان در دهه ۱۹۶۰ میلادی، ۵۰ درصد بوده است. یک بررسی در سال ۲۰۱۵ نیز نشان داده است که تنها ۹ درصد از دانش آموزان پایه دوازدهم از خط بریل به عنوان ابزار خواندن و نوشتن استفاده می کنند و افرادی که در بدو تولد نابینا نبوده اند بیشتر ترجیح می دهند به جای بریل از فن آوری های گویا و محتوای ضبط شده استفاده کنند. همچنین پژوهش های بسیار دیگری نیز در زمینه استفاده از خط بریل توسط نابینایان انجام شده است که همگی نشان دهنده کاهش میزان آشنایی و استفاده از بریل و در نتیجه نگاه منفی جامعه به خط بریل هستند و فدراسیون ملی نابینایان در سال ۲۰۰۹ از این شرایط به عنوان بحران سواد بریل یاد کرده است.

متخصصان آموزش نابینایان معتقدند که ابزار مناسب خواندن و نوشتن برای افراد نابینا از فردی به فرد دیگر متفاوت است و حتی ممکن است برای برخی افراد، خط چاپی مناسب تر از خط بریل باشد. برای این که چنین تصمیماتی به صورت علمی و آگاهانه گرفته شود، انجام پژوهشی در زمینه آثار استفاده و عدم استفاده از خط بریل ضروری است.

در پژوهشی که بر روی دانش آموزان پایه های نهم تا دوازدهم انجام شده است؛ ۴ گروه ۱۵ نفره و در مجموع ۶۰ نفر، مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول شامل دانش آموزان نابینا بود که  در دوره ابتدایی حداقل ۴ تا ۵ جلسه در هفته، آموزش به خط بریل را دریافت کرده بودند؛ گروه دوم شامل نابینایانی بود که در دوره ابتدایی حداقل ۲ تا ۳ جلسه در هفته، آموزش بریل داشتند؛ گروه سوم متشکل از افراد نابینا بود که در دوره ابتدایی آموزش بریل ندیده بودند و گروه چهارم متشکل از نوجوانان بینا بود که در دوره ابتدایی، خط چاپی معمول را یاد گرفته بودند. نتایج این پژوهش نشان داده است که افراد نابینایی که در دوره ابتدایی، آموزش بریل کامل دیده بودند؛ یعنی ۴ یا ۵ جلسه در هفته، خط بریل را آموزش دیده بودند، از نظر پیشرفت و موفقیت تحصیلی، همانند گروه دانش آموزان بینا بودند؛ در حالی که دانش آموزانی که تا حدی خط بریل را آموخته بودند و یا هیچ آموزشی ندیده بودند به طور معناداری در مقایسه با همسالان بینا و یا همسالان نابینایی که خط بریل را به میزان کافی آموخته بودند، عملکرد ضعیفی داشتند.

پژوهش دیگری نیز از طریق مصاحبه با حدود ۱۰۰۰ نفر نابینای بزرگسال امریکایی در سال ۲۰۱۳ نشان داد که افرادی که از کودکی به طور کامل از خط بریل استفاده کرده بودند، در زمینه اشتغال و کسب درآمد، به طور محسوسی موفق تر از افرادی بودند که از بریل استفاده نمی کردند.

اما پژوهش های قبلی به مطالعه ارتباط بین سواد بریل و بهزیستی روانی که موجب بهبود کیفیت زندگی افراد است در بین نابینایان نپرداخته اند. تا این که در سال ۲۰۱۳ نتایج یک پژوهش کیفی نشان داد که افراد نابینایی که از کودکی از خط بریل استفاده کرده اند، آن را عامل مهمی در خودپنداره مثبت، عزت نفس و پذیرش نابینایی خود توصیف کرده اند و افراد نابینایی هم که در بزرگسالی با خط بریل آشنا شده بودند؛ اظهار داشتند که پس از آشنایی با بریل، احساس پذیرش نابینایی و استقلال بیشتری در آنها ایجاد شده است.

با توجه به پژوهش های انجام شده در گروه های مختلف معلولیت، می دانیم که پذیرش شرایط و رشد هویت با نگرش مثبت نسبت به آن با بهزیستی روانی که مشتمل بر رضایت از زندگی و عزت نفس است ارتباط مثبت معناداری دارد. بنابراین به این فرضیه می رسیم که آموزش زودهنگام خط بریل با بهزیستی روانی در ارتباط است.

برای بررسی این فرضیه، مطالعه زمینه یابی روی ۳ گروه از افراد نابینا انجام شد. گروه اول شامل افرادی بود که در دوره ابتدایی در مدرسه، خط بریل را آموخته و به عنوان ابزار اصلی خواندن و نوشتن استفاده می کردند گروه دوم متشکل از افراد نابینایی بود که در نوجوانی و یا سنین بالاتر، خط بریل را آموخته بودند ولی بیشتر از منابع صوتی و فن آوری های گویا استفاده می کردند و گروه سوم شامل افراد نابینایی بود که هیچ آشنایی با خط بریل نداشتند. این گروه ها از نظر رضایت از زندگی، عزت نفس و رضایت شغلی مورد بررسی قرار گرفتند. در ابتدا این فرضیه در نظر گرفته شد که افراد گروه اول که از کودکی از بریل استفاده کرده بودند در مقایسه با دو گروه دیگر، بهزیستی روانی بالاتری دارند و در مرحله بعد به این فرضیه رسیدیم که افرادی که در نوجوانی با بریل آشنا شده بودند در مقایسه با گروهی که بریل را نیاموخته بودند، بهزیستی روانی بالاتری دارند.

برای آزمون این فرضیه ها ۴۴۳ فرد نابینای بین سنین ۱۸ تا ۶۴ سال، شامل ۲۶۶ زن و ۱۶۸ مرد و ۹ نفر که جنسیت را تعیین نکرده بودند، به صورت آنلاین به تکمیل پرسش نامه ها پرداختند.

نتایج حاصل از زمینه یابی، مهر تأییدی بر فرضیه های پژوهش بود. به این صورت که افرادی که از دوره ابتدایی تحصیلی با خط بریل آشنا شده بودند نمرات بالاتری در بهزیستی روانی کسب کردند و همچنین بهزیستی روانی افرادی که در نوجوانی اندکی با خط بریل آشنا شده بودند در مقایسه با افرادی که اصلا بریل نیاموخته بودند بالاتر بود.  این پژوهش همچنین نشان داد که آمار اشتغال در افرادی که از خط بریل به عنوان سیستمی برای خواندن و نوشتن استفاده می کردند، چه افرادی که از ابتدا بریل آموخته بودند و چه افرادی که در نوجوانی با بریل آشنا شده بودند، در مقایسه با افرادی که بریل نمی دانستند به طور معناداری بالاتر بود.

نتایج این پژوهش نشان دهنده ضرورت آموزش بریل به نوجوانان و بزرگسالانی است که در کودکی این خط را نیاموخته اند و همچنین اثبات می کند که آموزش خط بریل باید در مرکز برنامه های توان بخشی افرادی که در بزرگسالی بینایی خود را از دست داده اند قرار گیرد.

با وجود محاسن آشکار خط بریل، آموزش این خط به نابینایان رو به افول است و به نظر می رسد که نظام آموزش به نابینایان نیازمند بازنگری و اصلاح است. همچنین نویسنده با توجه به نتایج مطالعات گوناگون معتقد است که نگاه آموزگاران به خط بریل، در موارد بسیاری تعیین می کند که چه نوع آموزشی را برای دانش آموزان فراهم کنند. بنابراین پیشنهاد می کند که دانشکده ها هنگام آموزش و آماده سازی معلمان برای کار با دانش آموزان نابینا، راهکارهایی جهت ایجاد نگرش مثبت نسبت به خط بریل در نظر بگیرند.

منبع: ماهنامه ی مانا.

توسط شرکت پکتوس

پکتوس: به صورت اختصاری، مخفف ( پشتیبانی، کیفیت، تحقیقات و ساخت ) است. شركت دانش بنیان پكتوس، اولين توليد كننده تجهيزات کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) ويژه نابينايان در تاریخ 22 مرداد سال 1370 توسط جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف تأسيس شد و از بدو تأسيس تا کنون که در سال جاری وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شده است، در زمينه توليد تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي ويژه نابينايان و کمبینایان فعال بوده است. در سال های اخیر، این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان، برنامه هایی را نیز در جهت دسترس پذیر کردن خدمات اجتماعی برای این قشر عملیاتی کرده است. از زمان تأسیس شرکت پکتوس سه سال گذشت تا اولین محصول این شرکت برای نابینایان عرضه شد. اولين كامپيوتر براي نابينايان در ايران در سال 1373 به نام كامپيوتر گوياي اميد ساخته شد. اين كامپيوتر با خروجی صوتی تك حرف خوان فارسی، انگليسي و عربي با هدف تسهيل امر خواندن، نوشتن و تصحيح كتب بريل ساخته شد. از آنجایی که تا آن سال هنوز هیچ یک از افراد با آسیب بینایی تجربه کار کردن مستقل با سیستم های رایانه ای را نداشتند، لزوم آموزش کامپیوتر به آنها بسیار ضروری بود. در همین راستا در سال 1374، اولين دوره آموزش كامپيوتر به نابینایان، در مجتمع خدمات بهزيستي نابينايان کشور رودکی و براي كارشناسان بهزیستی سراسر استان های کشور برگزار شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز این دوره ها، کلاس های آموزش کامپیوتر به افراد نابینا و کمبینا نیز در مؤسسه رودکی از سال 1374 آغاز شد و این امر برای سال های متمادی ادامه داشت. از سال 1374 به بعد، پکتوس تولیدات سخت افزاری خود را گسترش داد که از جمله آنها می توان به ارائه دستگاه یادداشت الکترونیکی بریل گویا (اسفندیار) و ارائه چاپگر و ماشین تایپ بریل (فرهاد) در سال 1374 اشاره کرد. نیاز های نابینایان و استفاده آنها از فناوری های نوین آموزشی تنها محدود به استفاده از سیستم های تبدیل متن به گفتار نبود. بررسی شرایط نابینایان در سایر کشور ها نیز نشان می داد نابینایان برای دسترسی بهتر و دقیقتر به متون نیازمند دستگاهی هستند تا پوشش خط رسمی آنها یعنی خط بریل را برایشان فراهم کند. به همین جهت مطالعاتی در زمینه تولید مانیتور بریل در شرکت پکتوس آغاز شد. تا اینکه در نهایت در سال 1376 اولين نسل از مانيتور بريل در ايران به نام دستگاه برجسته‌نگار توليد شد. لذا براي اولين بار در جهان، نابينايان قادر به استفاده الكترونيکی از متون فارسي و عربي به خط بريل شدند. دستگاه برجسته نگار یک با کابل پارالل به کامپیوتر وصل میشد و خروجی بریل را برای کاربران نابینا فراهم می کرد. در کنار تولیدات سخت افزاری برای بهبود کیفیت آموزشی و شغلی نابینایان، همچنان توسعه نرم افزار های مرتبط با این قشر نیز مد نظر شرکت پکتوس بود. از این رو، در سال 1378 نرم افزار تبدیل متن به گفتار نوید که تا این سال به صورت تک حرف خوان بود، قادر به خواندن کلمات شد. در نتیجه خروجي صوتي كلمه خوان جايگزين نمونه حرف خوان شد. در سال 1379 مبدل رایانه شخصی نوید عرضه شد. مبدل نوید کیبورد بریلی بود که با اتصال یک کارت صدای اختصاصی به کامپیوتر و نرم افزار های تبدیل متن به گفتار، زمینه استفاده بهتر نابینایان از کامپیوتر را فراهم می کرد. پس از فراهم کردن تجهیزات کمک آموزشی بریل و گویا برای نابینایان، ساخت دستگاهی برای انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان نیز در دستور کار مدیران شرکت پکتوس قرار گرفت. در همین راستا، در سال 1379 سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش یک، تولید شد. نابینایان از طریق سیستم سروش، می توانند سوژه مورد نظر خود را که بر روی کاغذ های مخصوص برجسته شده لمس کرده و از طریق نرم افزار های طراحی شده، اطلاعات سوژه مورد نظر را به دست آورند. هم زمان با پروژه های تحقیقاتی شرکت پکتوس برای توسعه تجهیزات توانبخشی برای نابینایان، در سایر کشور های جهان نیز تولید این تجهیزات سیر صعودی یافته بود. تا پیش از سال 1380، نرم افزارهای DSR (DOS SCREEN READER) و WSR (WINDOWS SCREEN READER) نرم افزارهای screen reader تولیدی این شرکت بودند. اما ارائه نرم افزار جاز و توسعه همه جانبه این صفحه خوان، برنامه نویسان شرکت پکتوس را بر آن داشت تا به فکر فراهم کردن پوشش فارسی برای نرم افزار جاز باشند. از این رو، نام نرم افزار پکجاز بعنوان پوشش فارسی صفحه خوان جاز و مجموعه نوید بعنوان یک مجموعه از نرم افزارهای کاربردی بدون نیاز به صفحه خوان جاز، شامل شش نرم افزار قرآن، دیکشنری، کتابخانه الکترونیک، دفترچه یادداشت، شطرنج و ویرایشگر ارائه گردیدند. در سال 1381 و 1382، نرم افزارهای نويد 4 و پکجاز، مجموعه كاملي از ابزار هاي دسترسي نابينايان به كامپيوتر به زبان فارسی را فراهم کرد. با پیشرفت روز به روز سیستم های رایانه ای و تغییر پورت های کامپیوتری از پارالل به یو اس بی، سبب شد تا نسل دوم برجسته نگار (مانیتور و کیبورد بریل) تولید شود. برجسته نگار 2، نمايشگر لمسي بريل با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذيه، در سال 1384 عرضه شد. در همین سال نیز سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش 2، با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذیه ساخته شد. در اواسط دهه هشتاد، همچنان توسعه نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز و مجموعه نرم افزاری نوید، مورد توجه برنامه نویسان شرکت پکتوس بود. از این رو، مجموعه نويد 5 و پکجاز 8 مبتني بر موتور توليد صوت ماشيني در سال 1386 تولید و روانه بازار شد. چهار سال بعد یعنی در سال 1390، نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز با صدای انسانی مرد و زن ساخته و در اسفند ماه سال 92 عرضه شد.نسخه قابل تکثیر نرم افزار پکجاز در سال 92 توسط سازمان بهزیستی خریداری شد و به صورت رایگان در اختیار نابینایان و کمبینایان قرار گرفت. تا به حال این برنامه سه بار بروز رسانی شده که آخرین آپدیت آن نیز در اسفند ماه سال 94 عرضه شده است. به مرور زمان با افزایش حضور نابینایان در دانشگاه ها و به منظور دسترسی بهتر به منابع مطالعاتی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفت. از این رو، در سال 1389 دستگاه برجسته نگار 3 با هدف استفاده انفرادی کاربران تولید شد. این نسل از دستگاه های مانیتور و کیبورد بریل، در ابعادی کوچکتر و با وزنی کمتر عرضه شد و قادر به پشتیبانی از 20 کاراکتر بریل است. همچنین در سال 1390، نرم افزار دکلمه (پخش کننده فایل های صوتی و متنی با فرمت دیزی) ارائه گردید. با عرضه نرم افزار دکلمه، ساخت نرم افزاری برای تولید کتب با فرمت دیزی ضروری به نظر میرسید. در همین راستا در سال 1392، نرم افزار تولید کتاب دیزی با نام تک گو، تولید شد. توسعه دستگاه برجسته نگار همواره جزء اهداف شرکت پکتوس محسوب می شود. در سال 1394، برجسته نگار با فناوری ( HID ) با دو قابلیت جدید نصب خودکار درایور ویندوز و امکان تنظیم سطح نقاط بریل (سفت یا نرم کردن نقاط بریل) تولید شد. یکی از اصلی ترین پروژه های شرکت پکتوس، در سال های اخیر، ارائه آخرین نسل از برجسته نگار های هوشمند موجود در بازار جهانی (BRAILLE NOTETAKER) بود. سر انجام این پروژه تحقیقاتی در اسفندماه سال 1396 تبدیل به یک محصول قابل عرضه در بازار شد و هم اکنون در مرحله نهایی بروز رسانی برنامه های خود قرار دارد. برجسته نگار هوشمند همراه یا همان نوت تیکر، دارای سیستم عامل لینوکس بوده و بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر، این امکان را به نابینایان میدهد متون خود را با فرمت های رایج ورد به صورت صوتی و بریل بخوانند، به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ کنند، موسیقی ها و کلیه فایل های صوتی خود را بشنوند، به گوشی اندروید خود متصل شوند و بسیاری امکانات دیگر که در این دستگاه گنجانده شده است. از سال 1392، در کنار تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای نابینایان، دسترس پذیر کردن خدمات مختلف اجتماعی در دستور کار شرکت پکتوس قرار گرفته است. این برنامه ها عمدتاً با همکاری انجمن نابینایان ایران پیگیری می شود. در همین راستا، دسترس پذیر کردن خدمات شعب بانکی برای نابینایان برای اولین بار در ایران در سال 1394 در پست بانک اجرایی شد. با طراحی یک نرم افزار و با کمک گرفتن از دستگاه برجسته نگار، نابینایان می توانند کلیه خدمات بانکی ارائه شده در شعب بانک ها را خود به صورت مستقل انجام دهند. دسترس پذیری موزه ها که یک مورد از آنها در موزه ایران باستان عملیاتی شده، یکی دیگر از مواردی است که شرکت پکتوس در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه نیز در حال توسعه است. سامانه فروشگاهی نابینایان، یکی دیگر از خدمات جذاب شرکت پکتوس در زمینه دسترس پذیری خدمات مختلف اجتماعی برای نابینایان است. سامانه فروشگاهی نابینایان که اسفندماه سال 96 برای اولین بار در شعبه بیهقی فروشگاه شهروند عملیاتی شد، این امکان را به نابینایان می دهد تا خود به صورت مستقل از کلیه اقلام موجود در فروشگاه به همراه قیمت آنها مطلع شده و به واسطه طراحی یک نرم افزار که به بانک اطلاعات فروشگاه متصل است، اقلام خود را خریداری کرده و به وسیله مسئول سامانه فروشگاهی نابینایان، آن را از سطح فروشگاه جمعآوری کند. دسترس پذیر کردن سایت های اینترنتی و اپلیکیشن های پر کاربرد اندرویدی نیز از دیگر کار های جاری شرکت پکتوس است که مهمترین آن، دسترس پذیری کامل سایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی www.iran.gov.ir است. شرکت پکتوس، با ایجاد یک سایت پویا در زمینه ی نابینایان و فناوری اطلاعات، تلاش دارد مسئولیت های اجتماعی خود را نیز جامع عمل پوشانده و از طریق این وبسایت نیز خدمات بیشتری به معلولان با آسیب بینایی عرضه کند. وبسایت pactos.net که با مدیریت امیر سرمدی از خبرنگاران و روزنامه نگاران نابینا و تعداد محدودی از نابینایان متخصص در زمینه آیتی اداره می شود، در صدد آن است خلأ اطلاعاتی یک وبسایت تخصصی در زمینه آموزش، فناوری و اخبار مرتبط با نابینایان چه در داخل و چه خارج از کشور را پر کند. پوشش اخبار نابینایان در رسانه های جهان، آشنایی با نابینایان برجسته خارج از کشور، پوشش اهم اخبار مربوط به نابینایان با گرداوری و تنظیم از رسانه های داخلی، مجموعه ثابت ترفند که شامل آموزش اپلیکیشن های پر کاربرد برای نابینایان است، معرفی سایت ها و نرم افزار های دسترس پذیر و دکه خبر دنیای موبایل و کامپیوتر که به بررسی خبر های روز حوزه تکنولوژی و فناوری می پردازد، از جمله مهمترین شرح وظایف وبسایت نابینایان شرکت پکتوس است. از شما کاربر گرامی خواهش مندیم، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق بخش تماس با ما در میان گذارید. شماره های تماس با شرکت پکتوس: 88810291-292

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 1 =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *