استقلال هرچه بیشتر نابینایان با Supersense

Supersense هوشمندترین برنامه کمکی است که به کاربران نابینا و کم بینا کمک می کند تا به طور مستقل خواندن ، پیدا کردن اشیا و کاوش مکان ها را انجام دهند. این مجموعه ای از چشم های دیجیتال را فراهم می کند تا دنیای فیزیکی برای جامعه نابینایان و کم بینایان قابل دسترسی تر باشد.… ادامه خواندن استقلال هرچه بیشتر نابینایان با Supersense

طراحی دو سیستم فناورانه و هوشمند برای هدایت نابینایان در فرودگاه ها

پژوهشگران آمریکایی و ژاپنی، دو فناوری جدید ارائه داده‌اند که می‌توانند افراد نابینا را در فرودگاه هدایت کنند. پژوهشگران، نوعی چمدان هوشمند ارائه داده‌اند که می‌تواند برخوردهای احتمالی را به کاربران نابینای خود اطلاع دهد و نوعی اپلیکیشن نیز برای تلفن همراه ارائه داده‌اند که می‌تواند افراد نابینا را راهنمایی کند تا بدون کمک دیگران،… ادامه خواندن طراحی دو سیستم فناورانه و هوشمند برای هدایت نابینایان در فرودگاه ها

فناوری Orcam استقلال فردی را به نابینایان هدیه می کند

در میان رالیِ پر هیاهویی که در ابداع ابزارهای تازه به راه افتاده، فناوریهای ویژه نابینایان هم خیلی از مسابقه و رقابت با سایر حوزه ها عقب نمانده اند و روزی نیست که خبری از پیشرفتهای تکنولوژیکی ویژه این افراد مخابره نشود. ابزارهایی که وجودشان تسهیلگر زندگی نابینایان در این دنیای شلوغ و پیچیده میشود.… ادامه خواندن فناوری Orcam استقلال فردی را به نابینایان هدیه می کند