تازه های کتاب صوتی خرداد 1400

نویسنده: رقیه شفیعی: کتابدار بخش نابینایان نهاد کتابخانه های عمومی کشور پیش از معرفی کتب در نظر گرفته شده برای این شماره لازم به یاد آوری است که فایل ورد و فهرست مراکز ارائه دهنده خدمات کتابخانه ای به نابینایان در سراسر کشور همراه با آدرس، شماره تلفن و مسئول بخش ارائه دهنده خدمات، در… ادامه خواندن تازه های کتاب صوتی خرداد 1400

تازه های کتاب صوتی اردیبهشت 1400

نویسنده: رقیه شفیعی: کتاب دار نهاد کتاب خانه های عمومی کشور در زیر، از میان کتاب هایی که به تازگی در مراکز متعدد ضبط کتاب صوتی در کشور تهیه شده، تعدادی کتاب را انتخاب و معرفی کرده ایم. شما می توانید برای دسترسی به هر یک از کتاب های زیر یا سایر کتاب های صوتی،… ادامه خواندن تازه های کتاب صوتی اردیبهشت 1400

تازه های کتاب صوتی در بهمن ماه 1399

نویسنده: رقیه شفیعی: کتاب دار نهاد کتاب خانه های عمومی کشور ابتدا بر خود لازم می دانم از بذل توجه خوانندگان نسبت به شماره قبلی این سلسله نوشته ها تقدیر داشته باشم و برای آن دسته از کسانی که خواهان دریافت کتب معرفی شده هستند، اعلام کنم که می توانند از طریق آدرس ایمیل: «rshafieei214@gmail.com»… ادامه خواندن تازه های کتاب صوتی در بهمن ماه 1399