اطلاعیه ی جشنواره ی فعالیت های نابینایان در فضای مجازی (گامینو)

شرکت کنندگان و علاقمندان جشنواره گامینو:

گاه امیدواری مان بود آنگاه که اینترنت، روزنه ای را پیش رویمان نهاد که بتوانیم از مجرایش داشته ها و دانسته ها و تجربیاتمان را با همنوعانمان به اشتراک بگذاریم. به رغم هرچه بی … ادامه خواندن