مروری بر پیامد های تعطیلی روزنامه ی ایران سپید

خبر منحل شدن روزنامه «ایران سپید»، تنها رسانه رسمی نابینایان به زبان فارسی و به خط بریل بهت افراد بسیاری را برانگیخته و همچنان پس از انتشار خبر این رویداد، انتقادات متعدد و بی شماری در رسانه های مختلف از … ادامه خواندن