یادداشت: پارالمپیک در ایران و جهان: ورزشکارانی که در سازمان متبوع خود هم غریبه هستند

نویسنده: امیر سرمدی

منبع: دهمین شماره ی ماهنامه ی نسل مانا

دانلود نسخه ی صوتی نوشته

در سال 1392 شوراي فرهنگ عمومي كشور با درخواست كميته ملي پارالمپيك، براي ثبت 24 مهر ماه هرسال به عنوان روز ملي پارالمپيك موافقت … ادامه خواندن