همه چیز درباره خرد کردن قسمت دوم در آشپزخانه ی کدبانوی نابینا بخش یازدهم

با سلام و احترام خدمت همراهان گرامی.

امروز قصد داریم به روش خرد کردن تعدادی از سبزیجات و صیفیجات بپردازیم.

همانطور که در بخش قبل ذکر شد، روش های مختلفی برای گرفتن چاقو در دست و خرد کردن وجود دارد که مفصل راجع به این موضوع نوشته شد. باید این نکته را ذکر کرد که روش دست گرفتن چاقو ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد و ما برای طولانی نشدن مطلب، فقط با یک روش مطالب را عنوان می کنیم.

سیب زمینی:

سیب زمینی را می توان به سه شکل خرد کرد: نگینی، خلالی و ورقه ای.

خرد کردن سیب زمینی به حالت ورقه ای:

بعد از پوست کندن سیب زمینی، از طول آنرا به ورقه هایی با ضخامت تقریبا نیم سانتیمتر تقسیم کنید. به این شکل که: سیب زمینی را در دست چپ و چاقو را در دست راست نگه دارید. فاصلۀ بین نوک چاقو و ابتدای سیب زمینی قطر ورقۀ شماست. با انگشت شست دست راست نوک چاقو را کنترل کنید تا قطر ورقه ها زیاد نشود. چاقو را از رو به روی خودتان داخل سیب زمینی ببرید و در همان مسیر به سمت خودتان بکشید تا یک ورقه از سیب زمینی جدا شود و با انگشت شست دست چپ در راستای نوک چاقو حرکت کنید و با بقیۀ انگشتان دست چپ هم سیب زمینی را کنترل کنید تا کار ورقه شدن قطع نشود.

خرد کردن سیب زمینی به حالت خلالی:

ورقۀ سیب زمینی  را در دست چپ و چاقو را در دست راست بگیرید. اینجا هم فاصلۀ نوک چاقو تا سر حلقۀ سیب زمینی شما قطر خلالتان است.

چاقو را از زیر سیب زمینی داخل آن ببرید و با انگشت شست دست راست نوک آنرا به سمت بالا هدایت کنید تا زمانی که انگشت شست دست راست به انگشت شست دست چپ که روی سیب زمینی است، برسد و سیب زمینی خلال شود. با بقیۀ انگشتان دست چپ هم ورقۀ سیب زمینی را فیکس نگه دارید تا هنگام خلال کردن حرکت نکند.

خرد کردن سیب زمینی به حالت نگینی:

در این حالت سیب زمینی را به دو قسمت تقسیم کنید  و هر کدام از قسمت ها را هم به دو نیم تقسیم کنید بعد از زیر هر تکه شروع به نگینی خرد کردن کنید. با دست چپ سیب زمینی را نگه دارید و انگشت شست دست چپ را روی سیب زمینی بگذارید و با انگشت شست دست راست هم نوک چاقو را کنترل کنید.

اگر سیب زمینی بزرگ بود می توانید آنرا به قسمتهای بیشتری تقسیم کنید تا به اندازه ای بشود که به راحتی بتوانید آن را به شکل نگینی خرد کنید.

پیاز:

پیاز را به دو شکل نگینی و خلالی می توان خرد کرد.

بیشتر استفادۀ مردم از پیاز خرد شده شکل نگینی آن است و از شکل خلالی برای پیاز داغهای مجلسی و روی آش یا حلیم بادنجان و تزئین استفاده می شود.

خرد کردن به شکل نگینی:

بعد از جدا کردن سر پیاز که تیز است و ته آن که برجسته و زبر است و پوست گرفتن پیاز آنرا به چهار قاچ تقسیم کنید و روی هر قاچ شیارهایی از بالا به پایین ایجاد کنید. شیارهایی هم از چپ به راست ایجاد کنید. دقت کنید که شیارها خیلی عمیق نباشند که باعث کنده شدن پیاز بشوند. بعد از ایجاد شیارها چاقو را از پایین داخل پیاز ببرید و پیاز را به شکل نگینی خرد کنید

اگر قبل از پوست گرفتن پیاز قسمت انتهایی آنرا جدا نکرده باشید پیاز را تقسیم نکنید و از بالا به پایین و چپ به راست چند شیار نسبتا عمیق تر از روش قبل به وجود بیاورید و به حالت حلقه ای چاقو را جلو ببرید. چون پیاز لایه لایه است راحت نگینی می شود.

خرد کردن به شکل خلالی:

دقت کنید که حتما هنگام خلالی خرد کردن پیاز، قسمت برجستۀ پیاز پایین و قسمت نوک تیز پیاز بالا قرار بگیرد. بعد ریشه ها را جدا کنید. بعد از جدا کردن ریشه ها پیاز را از بالا به پایین و چپ به راست برش بزنید. این کار برای این است که حالت خلالی پیاز به هم نخورد.

روی هر کدام از برشها میتوانید از بالا به پایین چندین خلال به وجود بیاورید. فاصلۀ نوک چاقوی شما با ابتدای پیاز قطر کار شماست. سعی کنید خلالهایتان تقریبا نیم سانتیمتر باشند. بعد از اینکه پیاز را خلال کردید میتوانید با دست ورقه های خلالی شده پیاز را از هم جدا کنید.

سعی کنید برای خلالی کردن پیاز از پیازهای متوسط یا کوچک استفاده کنید. در غیر این صورت در صورتی که پیازتان بزرگ باشد ابتدا پیاز را از وسط نصف کنید و بعد از چپ به راست برش بزنید تا خلالهای خیلی بزرگ نداشته باشید.

رنده کردن پیاز:

برای رنده کردن، قسمت انتهایی پیاز را جدا نکنید و بعد از اتمام کار آنرا دور بیندازید چون این کار باعث میشود که پیازتان هنگام رنده کردن تکه تکه نشود.

خیار:

خیار را نیز می توان به دو شکل نگینی و حلقه ای خرد کرد.

خرد کردن به شکل حلقه ای:

نوک چاقو را در خیار فرو کنید فاصلۀ بین نوک چاقو و ابتدای خیار قطر کارتان است با انگشت شست دست راست نوک چاقو را هدایت کنید و دور بزنید تا خیار حلقه ای خرد شود و با انگشتان دست چپ هم خیار را نگه دارید. انگشت شست دست چپ را هم روی خیار بگذارید.

خرد کردن به شکل نگینی:

خرد کردن به شکل نگینی می تواند به اشکال مختلف باشد. این بستگی به این دارد که شما نیاز به نگینی های بزرگ متوسط یا کوچک داشته باشید. با توجه به نیازتان باید خیار را از بالا به پایین ببرید تا بتوانید نگینی خرد کنید.

دو یا سه خط از بالا به پایین بکشید سپس خیار را نود درجه بچرخانید و دوباره دو یا سه خط از بالا به پایین بکشید. عمق خطهایتان نباید خیلی زیاد باشد. بعد به حالت حلقه کردن خیار را خرد کنید تا شیار های ایجاد شده ریز ریز شوند و از خیار جدا شوند. این کار را تا آخر انجام بدهید.

اگر خیار کوچک باشد کافیست یک به علاوه روی خیار از بالا به پایین بکشید یعنی خیار را به چهار بخش تقسیم کنید.

دقت کنید که طول خط ها خیلی زیاد نباشد تا هنگام خرد کردن به مشکل بر نخورید و کارتان از وسط قطع نشود.

روش دیگر هم این است که خیار را از بالا به پایین به چند قسمت تقسیم کنید و آنها را نگینی خرد کنید.

بادنجان”

خرد کردن بادنجان به سه شکل نگینی، ورقه ای و حلقه ای انجام می گردد.

برای خرد کردن به شکل حلقه ای مانند حلقه کردن خیار عمل کنید.

برای ورقه کردن بادنجان اگر بادنجان ریز باشد آنرا از بالا به پایین به دو قسمت و اگر متوسط باشد به سه قسمت تقسیم کنید. کارد را از بالا به پایین بکشید و آنرا ورقه کنید.

اگر خواستید بادنجان را نگینی خرد کنید بعد از ورقه کردن، هر ورقه را به دو قسمت تقسیم کنید و به شکل نگینی خرد کنید.

لوبیا سبز:

برای خرد کردن لوبیا سبز، تیزی بالا و پایین آنرا با چاقو جدا کنید و لوبیا را به شکل حلقه ای و به اندازه های دلخواه خرد کنید. به کمک انگشت شست دست راست نوک چاقو را کنترل کنید تا روی محلی قرار بگیرد که مایلید خرد کنید و به کمک انگشتان دست چپ هم لوبیا را کنترل کنید. فاصلۀ بین چاقو تا ابتدای لوبیا قطر برش شما خواهد بود.

کرفس:

برای خرد کردن کرفس باید برگهای پایین و قسمت بالای آن که به شکل برگ برگ هست را جدا کنید. روی ساقه ها چند شیار ایجاد کنید و مانند لوبیا سبز به اندازه های دلخواه خرد کنید

کاهو:

بعد از شستن، هریک از برگها را در دست بگیرید و چند شیار روی ساقه ها ایجاد کنید. شیار ها نباید خیلی عمیق باشند. بعد آن را ریز خرد کنید.

کلم:

چهار نوع کلم داریم: کلم سنگی یا کلم سر، کلم گل،کلم بروکلی و کلم برگ.

کلم سنگی یا کلم سر:

این نوع کلم، شبیه سیب زمینی گرد و سفت است که باید پوست آنرا دقیقا مثل سیب زمینی بگیرید و به اشکال مختلف خرد کنید. از این نوع کلم بیشتر برای پخت کلم پلوی شیرازی استفاده می شود. می توانید این نوع کلم را به شکل رنده شده نیز استفاده کنید.

کلم گل:

این کلم سفید رنگ است و برگ های سبز به صورت  ساقه در کنار آن وجود دارد. قبل از استفاده این برگ ها را جدا کنید و گل های آن را به کمک دست یا چاقو جدا کنید و به اندازه های مختلف خرد کنید. از این نوع کلم بیشتر در تهیۀ ترشی استفاده می گردد.

کلم بروکلی:

از این کلم معمولا در سالاد استفاده می شود. این کلم دقیقا مثل کلم گل ولی سبز رنگ است و مانند کلم گل خرد می شود.

کلم برگ:

این نوع کلم به رنگ های سفید و بنفش است که می توان از آن نیز در سالاد ها استفاده کرد. می توانید برگ های دور آن را جدا کنید و به اشکال مختلف خرد کنید یا به شکل رنده شده استفاده کنید.

سبزی:

سبزی را هم باید به کمک دو دست خرد کرد. یعنی با دست چپ سبزی را نگه داشت و با دست راست نوک چاقو را کنترل کرد. با دست راست سبزی را نگه دارید و با دست چپ به صورت مورب سبزی را خرد کنید. اگر چاقو را هنگام خرد کردن صاف بگذارید باید فشار بیشتری برای خرد کردن وارد کنید.

سبزی را به مقدار کافی روی تخته یا سینی قرار دهید و از چهار جهت چندین بار به صورت رفت و برگشت سبزی را خرد کنید یعنی چندین بار از مقابل خودتان  شروع کنید به سمت جلو بروید  و برگردید. سبزی های خرد شده را جمع کنید و دوباره خرد کنید. بعد سینی را بچرخانید و دوباره رفت و برگشت را تکرار کنید. چندین بار ساتور را روی تخته قرار بدهید و سبزی را از جهات مختلف ساتوری کنید. بعد از خرد شدن کامل سبزی ها، کاملا می توانید از کم شدن حجم آنها متوجه خوب خرد شدنشان بشوید.

برای سهولت در این کار، می توانید از دستگاه مخصوص خرد کردن سبزی استفاده کنید.

از قیچی گوشت هم می توانید برای خرد کردن سبزی استفاده کنید. در این روش سبزی آب کمتری از دست می دهد. قیچی را در دست راست و سبزی را در دست چپ بگیرید و خرد کنید. در این روش باید بیشتر از خرد کردن روی تخته یا سینی مراقب دستان خود باشید تا آسیب نبینند.

نکته: می توانید تمامی مواد ذکر شده در بالا را روی تخته به روشی که در بخش قبل بیان شد، خرد کنید.

درباره شرکت پکتوس

پکتوس: به صورت اختصاری، مخفف ( پشتیبانی، کیفیت، تحقیقات و ساخت ) است. شركت دانش بنیان پكتوس، اولين توليد كننده تجهيزات کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) ويژه نابينايان در تاریخ 22 مرداد سال 1370 توسط جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف تأسيس شد و از بدو تأسيس تا کنون که در سال جاری وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شده است، در زمينه توليد تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي ويژه نابينايان و کمبینایان فعال بوده است. در سال های اخیر، این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان، برنامه هایی را نیز در جهت دسترس پذیر کردن خدمات اجتماعی برای این قشر عملیاتی کرده است. از زمان تأسیس شرکت پکتوس سه سال گذشت تا اولین محصول این شرکت برای نابینایان عرضه شد. اولين كامپيوتر براي نابينايان در ايران در سال 1373 به نام كامپيوتر گوياي اميد ساخته شد. اين كامپيوتر با خروجی صوتی تك حرف خوان فارسی، انگليسي و عربي با هدف تسهيل امر خواندن، نوشتن و تصحيح كتب بريل ساخته شد. از آنجایی که تا آن سال هنوز هیچ یک از افراد با آسیب بینایی تجربه کار کردن مستقل با سیستم های رایانه ای را نداشتند، لزوم آموزش کامپیوتر به آنها بسیار ضروری بود. در همین راستا در سال 1374، اولين دوره آموزش كامپيوتر به نابینایان، در مجتمع خدمات بهزيستي نابينايان کشور رودکی و براي كارشناسان بهزیستی سراسر استان های کشور برگزار شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز این دوره ها، کلاس های آموزش کامپیوتر به افراد نابینا و کمبینا نیز در مؤسسه رودکی از سال 1374 آغاز شد و این امر برای سال های متمادی ادامه داشت. از سال 1374 به بعد، پکتوس تولیدات سخت افزاری خود را گسترش داد که از جمله آنها می توان به ارائه دستگاه یادداشت الکترونیکی بریل گویا (اسفندیار) و ارائه چاپگر و ماشین تایپ بریل (فرهاد) در سال 1374 اشاره کرد. نیاز های نابینایان و استفاده آنها از فناوری های نوین آموزشی تنها محدود به استفاده از سیستم های تبدیل متن به گفتار نبود. بررسی شرایط نابینایان در سایر کشور ها نیز نشان می داد نابینایان برای دسترسی بهتر و دقیقتر به متون نیازمند دستگاهی هستند تا پوشش خط رسمی آنها یعنی خط بریل را برایشان فراهم کند. به همین جهت مطالعاتی در زمینه تولید مانیتور بریل در شرکت پکتوس آغاز شد. تا اینکه در نهایت در سال 1376 اولين نسل از مانيتور بريل در ايران به نام دستگاه برجسته‌نگار توليد شد. لذا براي اولين بار در جهان، نابينايان قادر به استفاده الكترونيکی از متون فارسي و عربي به خط بريل شدند. دستگاه برجسته نگار یک با کابل پارالل به کامپیوتر وصل میشد و خروجی بریل را برای کاربران نابینا فراهم می کرد. در کنار تولیدات سخت افزاری برای بهبود کیفیت آموزشی و شغلی نابینایان، همچنان توسعه نرم افزار های مرتبط با این قشر نیز مد نظر شرکت پکتوس بود. از این رو، در سال 1378 نرم افزار تبدیل متن به گفتار نوید که تا این سال به صورت تک حرف خوان بود، قادر به خواندن کلمات شد. در نتیجه خروجي صوتي كلمه خوان جايگزين نمونه حرف خوان شد. در سال 1379 مبدل رایانه شخصی نوید عرضه شد. مبدل نوید کیبورد بریلی بود که با اتصال یک کارت صدای اختصاصی به کامپیوتر و نرم افزار های تبدیل متن به گفتار، زمینه استفاده بهتر نابینایان از کامپیوتر را فراهم می کرد. پس از فراهم کردن تجهیزات کمک آموزشی بریل و گویا برای نابینایان، ساخت دستگاهی برای انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان نیز در دستور کار مدیران شرکت پکتوس قرار گرفت. در همین راستا، در سال 1379 سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش یک، تولید شد. نابینایان از طریق سیستم سروش، می توانند سوژه مورد نظر خود را که بر روی کاغذ های مخصوص برجسته شده لمس کرده و از طریق نرم افزار های طراحی شده، اطلاعات سوژه مورد نظر را به دست آورند. هم زمان با پروژه های تحقیقاتی شرکت پکتوس برای توسعه تجهیزات توانبخشی برای نابینایان، در سایر کشور های جهان نیز تولید این تجهیزات سیر صعودی یافته بود. تا پیش از سال 1380، نرم افزارهای DSR (DOS SCREEN READER) و WSR (WINDOWS SCREEN READER) نرم افزارهای screen reader تولیدی این شرکت بودند. اما ارائه نرم افزار جاز و توسعه همه جانبه این صفحه خوان، برنامه نویسان شرکت پکتوس را بر آن داشت تا به فکر فراهم کردن پوشش فارسی برای نرم افزار جاز باشند. از این رو، نام نرم افزار پکجاز بعنوان پوشش فارسی صفحه خوان جاز و مجموعه نوید بعنوان یک مجموعه از نرم افزارهای کاربردی بدون نیاز به صفحه خوان جاز، شامل شش نرم افزار قرآن، دیکشنری، کتابخانه الکترونیک، دفترچه یادداشت، شطرنج و ویرایشگر ارائه گردیدند. در سال 1381 و 1382، نرم افزارهای نويد 4 و پکجاز، مجموعه كاملي از ابزار هاي دسترسي نابينايان به كامپيوتر به زبان فارسی را فراهم کرد. با پیشرفت روز به روز سیستم های رایانه ای و تغییر پورت های کامپیوتری از پارالل به یو اس بی، سبب شد تا نسل دوم برجسته نگار (مانیتور و کیبورد بریل) تولید شود. برجسته نگار 2، نمايشگر لمسي بريل با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذيه، در سال 1384 عرضه شد. در همین سال نیز سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش 2، با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذیه ساخته شد. در اواسط دهه هشتاد، همچنان توسعه نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز و مجموعه نرم افزاری نوید، مورد توجه برنامه نویسان شرکت پکتوس بود. از این رو، مجموعه نويد 5 و پکجاز 8 مبتني بر موتور توليد صوت ماشيني در سال 1386 تولید و روانه بازار شد. چهار سال بعد یعنی در سال 1390، نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز با صدای انسانی مرد و زن ساخته و در اسفند ماه سال 92 عرضه شد.نسخه قابل تکثیر نرم افزار پکجاز در سال 92 توسط سازمان بهزیستی خریداری شد و به صورت رایگان در اختیار نابینایان و کمبینایان قرار گرفت. تا به حال این برنامه سه بار بروز رسانی شده که آخرین آپدیت آن نیز در اسفند ماه سال 94 عرضه شده است. به مرور زمان با افزایش حضور نابینایان در دانشگاه ها و به منظور دسترسی بهتر به منابع مطالعاتی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفت. از این رو، در سال 1389 دستگاه برجسته نگار 3 با هدف استفاده انفرادی کاربران تولید شد. این نسل از دستگاه های مانیتور و کیبورد بریل، در ابعادی کوچکتر و با وزنی کمتر عرضه شد و قادر به پشتیبانی از 20 کاراکتر بریل است. همچنین در سال 1390، نرم افزار دکلمه (پخش کننده فایل های صوتی و متنی با فرمت دیزی) ارائه گردید. با عرضه نرم افزار دکلمه، ساخت نرم افزاری برای تولید کتب با فرمت دیزی ضروری به نظر میرسید. در همین راستا در سال 1392، نرم افزار تولید کتاب دیزی با نام تک گو، تولید شد. توسعه دستگاه برجسته نگار همواره جزء اهداف شرکت پکتوس محسوب می شود. در سال 1394، برجسته نگار با فناوری ( HID ) با دو قابلیت جدید نصب خودکار درایور ویندوز و امکان تنظیم سطح نقاط بریل (سفت یا نرم کردن نقاط بریل) تولید شد. یکی از اصلی ترین پروژه های شرکت پکتوس، در سال های اخیر، ارائه آخرین نسل از برجسته نگار های هوشمند موجود در بازار جهانی (BRAILLE NOTETAKER) بود. سر انجام این پروژه تحقیقاتی در اسفندماه سال 1396 تبدیل به یک محصول قابل عرضه در بازار شد و هم اکنون در مرحله نهایی بروز رسانی برنامه های خود قرار دارد. برجسته نگار هوشمند همراه یا همان نوت تیکر، دارای سیستم عامل لینوکس بوده و بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر، این امکان را به نابینایان میدهد متون خود را با فرمت های رایج ورد به صورت صوتی و بریل بخوانند، به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ کنند، موسیقی ها و کلیه فایل های صوتی خود را بشنوند، به گوشی اندروید خود متصل شوند و بسیاری امکانات دیگر که در این دستگاه گنجانده شده است. از سال 1392، در کنار تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای نابینایان، دسترس پذیر کردن خدمات مختلف اجتماعی در دستور کار شرکت پکتوس قرار گرفته است. این برنامه ها عمدتاً با همکاری انجمن نابینایان ایران پیگیری می شود. در همین راستا، دسترس پذیر کردن خدمات شعب بانکی برای نابینایان برای اولین بار در ایران در سال 1394 در پست بانک اجرایی شد. با طراحی یک نرم افزار و با کمک گرفتن از دستگاه برجسته نگار، نابینایان می توانند کلیه خدمات بانکی ارائه شده در شعب بانک ها را خود به صورت مستقل انجام دهند. دسترس پذیری موزه ها که یک مورد از آنها در موزه ایران باستان عملیاتی شده، یکی دیگر از مواردی است که شرکت پکتوس در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه نیز در حال توسعه است. سامانه فروشگاهی نابینایان، یکی دیگر از خدمات جذاب شرکت پکتوس در زمینه دسترس پذیری خدمات مختلف اجتماعی برای نابینایان است. سامانه فروشگاهی نابینایان که اسفندماه سال 96 برای اولین بار در شعبه بیهقی فروشگاه شهروند عملیاتی شد، این امکان را به نابینایان می دهد تا خود به صورت مستقل از کلیه اقلام موجود در فروشگاه به همراه قیمت آنها مطلع شده و به واسطه طراحی یک نرم افزار که به بانک اطلاعات فروشگاه متصل است، اقلام خود را خریداری کرده و به وسیله مسئول سامانه فروشگاهی نابینایان، آن را از سطح فروشگاه جمعآوری کند. دسترس پذیر کردن سایت های اینترنتی و اپلیکیشن های پر کاربرد اندرویدی نیز از دیگر کار های جاری شرکت پکتوس است که مهمترین آن، دسترس پذیری کامل سایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی www.iran.gov.ir است. شرکت پکتوس، با ایجاد یک سایت پویا در زمینه ی نابینایان و فناوری اطلاعات، تلاش دارد مسئولیت های اجتماعی خود را نیز جامع عمل پوشانده و از طریق این وبسایت نیز خدمات بیشتری به معلولان با آسیب بینایی عرضه کند. وبسایت pactos.net که با مدیریت امیر سرمدی از خبرنگاران و روزنامه نگاران نابینا و تعداد محدودی از نابینایان متخصص در زمینه آیتی اداره می شود، در صدد آن است خلأ اطلاعاتی یک وبسایت تخصصی در زمینه آموزش، فناوری و اخبار مرتبط با نابینایان چه در داخل و چه خارج از کشور را پر کند. پوشش اخبار نابینایان در رسانه های جهان، آشنایی با نابینایان برجسته خارج از کشور، پوشش اهم اخبار مربوط به نابینایان با گرداوری و تنظیم از رسانه های داخلی، مجموعه ثابت ترفند که شامل آموزش اپلیکیشن های پر کاربرد برای نابینایان است، معرفی سایت ها و نرم افزار های دسترس پذیر و دکه خبر دنیای موبایل و کامپیوتر که به بررسی خبر های روز حوزه تکنولوژی و فناوری می پردازد، از جمله مهمترین شرح وظایف وبسایت نابینایان شرکت پکتوس است. از شما کاربر گرامی خواهش مندیم، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق بخش تماس با ما در میان گذارید. شماره های تماس با شرکت پکتوس: 88810291-292
این نوشته در آموزشها و مطالب چند رسانه ای, آموزشی, ترفندها, مطالب ویژه ارسال و , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + هفده =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *