مردی نابینا به لطف قرنیه ی مصنوعی KPro بینایی خود را به دست آورد

مردی ۷۸ ساله و نابینا پس از دریافت نوع جدیدی از ایمپلنت قرنیه بینایی خود را بدست آورد.

این قرنیه ی مصنوعی KPro نام داشته و اولین ایمپلنتی است که می توان آن را به منظور تعویض قرنیه آسیب دیده … ادامه خواندن