رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان

در میانه ی این همه خبر ناراحت کننده ی کشتار و انتحار که صبح تا شام، بخش های مختلف خبری را به خود اختصاص داده، به سراغ رصد این هفته می رویم که عمدتاً خالی از خبر بد است و هر چه که هست، تلاش های جمعیِ گروهی است که زندگیشان را وقف آن کرده… ادامه خواندن رصد آن سوی مرز. گشت در سایت ها و مجله های خبری ویژه نابینایان در جهان