10 فرمان پاراتور گامی برای تسهیل گردشگری معلولان

دو هفته ی گذشته در کاخ سعدآباد مراسم رونمایی از 10 فرمان پاراتور برگزار شد که قرار است به واسطه اجرای آن شرایط گردشگری و تفریحی برای معلولان و سالمندان مرتفع گردد.

در هفته موزه و میراث فرهنگی و روز … ادامه خواندن

گردشگری معلولان، حقی که به آرزو می ماند

سالهاست که قانون نوشته اند و برای اجرا به مجریان سپرده اند. قانون اینکه شهرها باید برای همه شهروندان در دسترس باشد تا همه، از جمله معلولان نیز بتوانند در آن رفت و آمد کنند. البته این حداقل حق شهروندی … ادامه خواندن

گردشگری معلولان هنوز در ایران جا نیفتاده است

مشاور معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی از تهیه سرفصلهای آموزشی در زمینه گردشگری معلولان خبر داد و گفت: ما مشغول تهیه سرفصلهای آموزشی هستیم تا از طرف وزارت میراث فرهنگی برای تور لیدرها یا راهنمایان تور و مدیران آژانسها و … ادامه خواندن