اخطار سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت هواپیمایی کاسپین تا سه نفر نابینا نیاز به همراه در مسافرت هوایی ندارند

سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت هواپیمایی کاسپین به دلیل رفتار نامناسب و سلیقه ای در برخورد با یک مسافر توانخواه اخطار داد. جمعه 20 فروردین ماه 1400 ساعت 20:20 دقیقه شرکت هواپیمایی کاسپین برای پرواز از سمت مشهد به شیراز در حال مسافرگیری بود که در این میان مسئولان این شرکت هواپیمایی مانع از ورود… ادامه خواندن اخطار سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت هواپیمایی کاسپین تا سه نفر نابینا نیاز به همراه در مسافرت هوایی ندارند