مرکز نابینایان رودکی؛ شرایط کنونی و الزامات پیشرو

بلاتکلیفی و رو به کما رفتن چنین مرکزی به هر اهل فرهنگی در مقام قضاوت، چه پیام و معنایی را می تواند برساند؟ آن هم در بحبوحه رشد روز افزون اطلاعات در زندگی هر شهروند در شرایط کنونی!

حسین عبدالملکی … ادامه خواندن

انتقال منابع کتابخانه ی نابینایان رودکی به کتابخانه ی ملی منتفی شد

رئیس کتابخانه ملی از منتفی شدن تصمیم انتقال کتابخانه رودکی(ویژه نابینایان) به کتابخانه ملی خبر داد.

اشرف بروجردی، معاون رئیس جمهور و رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی درباره انتقال «کتابخانه رودکی» (ویژه

نابینایان) به کتابخانه ملی که مدتی است … ادامه خواندن