روش جدید درمان نابینایی ناشی از دیابت با لنز تماسی

درمان با لنز ها ممکن است از نابینایی مرتبط با دیابت جلوگیری کند.

اگر دیابت بیش از حد پیشرفت کند، می تواند منجر به یک وضعیت کور بالقوه به نام رتینوپاتی شود. در حالی که درمان های موجود تهاجمی و … ادامه خواندن