مشاغل از نگاه نابینایان شاغل

نویسنده: هادی نائینی زاده: دانشجوی دکتری مطالعات قرآنی از نخستین روز هایی که عقل کودکانهٔ ما قد می  داد، یکی از انشا های معروفی که می  نوشتیم این بود که «در آینده دوست دارید چه کاره شوید؟«ما فراخور ذهن کوچکمان جواب هایی می  دادیم و در تخیلات خود به کاری که می  خواستیم انجام بدهیم… ادامه خواندن مشاغل از نگاه نابینایان شاغل