معرفی محصولات شرکت پکتوس/دستگاه برجسته نگار

برجسته نگار، نمايشگر و صفحه كليد بريل، رابط نابينايان با رايانه است. این دستگاه، ابزاری است که امکان خوانده شدن نوشته های صفحه نمایشگر رایانه را به شکل بریل در اختیار کاربران نابینا و کم بینا قرار می دهد. پکتوس، تنها تولید کننده ی نمایشگر های بریل در ایران است و این دستگاه را با… ادامه خواندن معرفی محصولات شرکت پکتوس/دستگاه برجسته نگار