وعده سازمان بهزیستی برای خرید یکصد دستگاه برجسته نگار هوشمند به کجا رسید

وعده سازمان بهزیستی برای خرید 100 دستگاه برجسته نگار هوشمند به کجا رسید

در روز جهانی ایمنی عصای سفید وزیر تعاون خبر خرید 100 دستگاه برجسته نگار هوشمند و 300 جلد قرآن به خط بریل را رسانه ای کرد، حال … ادامه خواندن