بررسی مشکلات آموزش آنلاین برای دانش آموزان نابینا

نویسنده: حمیدرضا رضایی: دبیر نابینایان آموزش و پرورش استثنایی استان فارس در اواخر سال 2019 و اوایل 2020 میلادی از شرق دور و سرزمین چین و ماچین خبر رسید که ویروس مهلک و مسری به نام کرونا در شهر ووان شیوع یافته است. بنا بر مثل معروف مرگ همیشه برای همسایه است، شاید خیلی ها… ادامه خواندن بررسی مشکلات آموزش آنلاین برای دانش آموزان نابینا