اوج بی تدبیری بهزیستی در قبال معلولان: حذف بودجه های حمایتی معلولین در برنامه ی هفتم توسعه

در برنامه هفتم توسعه، قیمومیت افراد دارای معلولیت به خودشان واگذار شده است و طرح های حمایتی از یکی از آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی کشور تا حد بسیاری حذف شده است.

معلولان از انتهای سال گذشته و هم زمان با تصویب کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که در آن، سهم بسیار ناچیزی برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته شده بود، دچار چالش های بسیاری شدند.

در ادامه این اتفاق، حذف عیدی مددجویان و عدم رعایت افزایش ۴۰ درصدی مستمری آن ها در سال جدید و واریز فقط ۲۰ درصد، بیش از پیش این قشر آسیب پذیر را با تنگنا مواجه کرده است.

عملکرد ضعیف سازمان بهزیستی کشور در مواجهه با مطالبات جامعه صنفی معلولان و  نبود رسیدگی صحیح و بموقع آن در احقاق حقوق افراد دارای معلولیت وارد فاز جدیدی شد و اینک دولت در طرح و برنامه جدید خود برای قانون هفتم توسعه، ردیف و بودجه ای برای معلولان در نظر نگرفته است.

عملکرد دولت ها در قبال معلولان در برنامه های دوم تا ششم توسعه

با مروری بر حقوق معلولان در برنامه های دوم تا ششم توسعه کشور، می بینیم که دولت ها عموما حداقل های حقوق جامعه افراد دارای معلولیت را در نظر گرفته اند.

در برنامه دوم در بخش خط مشی های اساسی، برنامه سوم در ردیف ۱ و ۴ ماده ۳۸، تبصره ۱ ماده ۴۳ و بند ج ماده ۱۹۳، برنامه چهارم  در بند ل ماده ۹۷، برنامه پنجم در ماده ۲۷، بند ی ماده ۴، مواد ۲۶، ۸۸، ۳۶، ۳۷، ۴۲، ۶۸ و ۱۰۳ و برنامه ششم در ماده ۷۹، ردیف ۴ بند ب ماده ۸۰، ردیف ۲ بند ج ماده ۸۰ و بند ب ماده ۸۳ به بهبود شرایط معلولان تأکید شده، اما برنامه هفتم در این زمینه به هر ۶ قانون قبلی پشت کرده است.

با بررسی برنامه هفتم به ویژه تبصره ۱ ماده ۱۹۹ برنامه هفتم به مورد مهمی برمی خوریم. این تبصره صراحتا گفته است: تمامی حمایت ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمند سازی، مشروط و زمان دار خواهد بود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف به رصد رعایت شروط استحقاق مشمولان  از طریق آزمون وسع و اقدام برای تداوم و حذف خدمات شده است.

در تبصره ۲ همین ماده هم ذکر شده است: دستگاه های حمایتی سالانه ۲۰درصد از خانوارهای تحت پوشش که دارای فرد در سن  اشتغال و دارای توانایی کارکردن باشند را باید از چرخه حمایت خارج کنند. اما دو طرح جوانی جمعیت و قانون جامع ایثارگران نشان می دهد دلایل حذف حقوق معلولان از برنامه هفتم توسعه، هرچه که باشد قطعا اقتصادی نیست.

اینگونه دیده می شود در برنامه هفتم توسعه، قیمومیت افراد دارای معلولیت به خودشان واگذار شده است و طرح های حمایتی از یکی از آسیب پذیرترین اقشار اجتماعی کشور تا حد بسیاری حذف شده است. در حالی که شرایط برای خود اتکایی معلولان در اوضاع کنونی به هیچ وجه میسر نیست و به شکل ساده تر، معلولان به امان خدا واگذار خواهند شد.

باید دید مطالبات فعالان حقوق معلولان به جایی خواهد رسید یا همچنان عملکرد سازمان بهزیستی، از معلولان قربانی بیشتری خواهد گرفت.

منبع: شهرآرانیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده + ده =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *