چگونگی اندازه گیری مواد غذایی توسط نابینایان قسمت دوم در آشپزخانه ی کدبانوی نابینا بخش بیستم و پایانی

با سلام و احترام خدمت همراهان گرامی.

با توجه به اینکه ممکن است ترازوی گویا در خانۀ کمتر نابینایی موجود باشد و همیشه فرد بینا در کنار نابینایان عزیز نباشد تا مواد مختلف را اندازه گیری کند و در اختیار نابینایان قرار دهد، تصمیم گرفتیم تا جدول اندازه گیری مواد مختلف را در اختیار نابینایان عزیز قرار دهیم تا بتوانند بدون ترازو و کمک اطرافیان مواد را اندازه گیری کنند و به راحتی کیک، شیرینی یا غذا های مختلف را تهیه کنند.

جدول اندازه گیری مواد مختلف:

تبدیل وزن لیوان به گرم:

یک لیوان آرد، با توجه به تفاوت در تولید و کیفیت آن =125 تا 150 گرم.

یک لیوان شکر =230 گرم.

یک لیوان کشمش =180 گرم.

یک لیوان پودر قند =160 گرم.

یک لیوان پودر نارگیل =90 گرم.

یک لیوان روغن مایع =220 گرم.

یک لیوان ماست =200 گرم.

یک لیوان برنج خشک =200 گرم.

نکته: منظور از لیوان، لیوان دسته دار معمولی معروف به لیوان های فرانسوی است.

بهتر است در صورت داشتن پیمانه از پیمانه استفاده کنید و از لیوان های دسته دار فقط در صورت دسترسی نداشتن به پیمانه ها استفاده کنید.

تبدیل وزن پیمانه به گرم:

یک پیمانه پودر قند =120 گرم.

یک پیمانه روغن مایع =224 گرم.

یک پیمانه روغن جامد یا کره =200 گرم.

یک پیمانه شیر =250 گرم.

یک پیمانه نشاستۀ ذرت =125 گرم.

یک پیمانه شکلات چیپسی =170 گرم.

یک پیمانه کشمش =140 گرم.

یک پیمانه پودر نارگیل =80 تا 90 گرم.

یک پیمانه خامۀ نزده =2 پیمانه خامۀ زده شده.

یک پیمانه تخم مرغ شکسته شده =5 عدد تخم مرغ.

یک پیمانه پودر کاکائو =100 گرم.

سه چهارم پیمانه پودر کاکائو =80 گرم.

دو سوم پیمانه پودر کاکائو =70 گرم.

یک دوم پیمانه پودر کاکائو =50 گرم.

یک سوم پیمانه پودر کاکائو =35 گرم.

یک چهارم پیمانه پودر کاکائو =25 گرم.

یک پیمانه آرد ذرت =125 تا 150 گرم.

سه چهارم پیمانه آرد ذرت =95 گرم.

دو سوم پیمانه آرد ذرت =85 گرم.

یک دوم پیمانه آرد ذرت =65 گرم.

یک سوم پیمانه آرد ذرت =40 گرم.

یک چهارم پیمانه آرد ذرت =30 گرم.

یک پیمانه پودر شکر =160 گرم.

سه چهارم پیمانه پودر شکر =120 گرم.

دو سوم پیمانه پودر شکر =105 گرم.

یک دوم پیمانه پودر شکر =80  گرم.

یک سوم پیمانه پودر شکر =55 گرم.

یک چهارم پیمانه پودر شکر =40 گرم.

یک پیمانه شکر، بسته به ریز یا درشت بودن آن =200 تا 225 گرم.

سه چهارم پیمانه شکر =150 گرم.

دو سوم پیمانه شکر =135 گرم.

یک دوم پیمانه شکر =100 گرم.

یک سوم پیمانه شکر =70 گرم.

یک چهارم پیمانه شکر =50 گرم.

یک پیمانه شکر قهوه ای =210 تا 220 گرم.

سه چهارم پیمانه شکر قهوه ای =165 گرم.

دو سوم پیمانه شکر قهوه ای =145 گرم.

یک دوم پیمانه شکر قهوه ای =110 گرم.

یک سوم پیمانه شکر قهوه ای =75 گرم.

یک چهارم پیمانه شکر قهوه ای  =55 گرم.

یک پیمانه ماست =235 تا 240 گرم.

سه چهارم پیمانه ماست =175 گرم.

دو سوم پیمانه ماست =155 گرم.

یک دوم پیمانه ماست =120 گرم.

یک سوم پیمانه ماست =80 گرم.

یک چهارم پیمانه ماست =60 گرم.

یک پیمانه شیر =245 گرم.

سه چهارم پیمانه شیر =185 گرم.

دو سوم پیمانه شیر =165 گرم.

یک دوم پیمانه شیر =120 گرم.

یک سوم پیمانه شیر =80 گرم.

یک چهارم پیمانه شیر =60 گرم.

یک پیمانه خامه =235 گرم.

سه چهارم پیمانه خامه =175 گرم.

دو سوم پیمانه خامه =155 گرم.

یک دوم پیمانه خامه =115 گرم.

یک سوم پیمانه خامه =80 گرم.

یک چهارم پیمانه خامه =60 گرم.

یک پیمانه گردو، بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =100 گرم.

سه چهارم پیمانه گردو، بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =75 گرم.

دو سوم پیمانه گردو، بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =65 گرم.

یک دوم پیمانه گردو، بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =50 گرم.

یک سوم پیمانه گردو، بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =35 گرم.

یک چهارم پیمانه گردو، بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =25 گرم.

یک پیمانه آرد، با توجه به تفاوت در تولید و کیفیت آن =125 تا 150 گرم.

سه چهارم پیمانه آرد =105 گرم.

دو سوم پیمانه آرد =95 گرم.

یک دوم پیمانه آرد =70 گرم.

یک سوم پیمانه آرد =50 گرم.

یک چهارم پیمانه آرد =35 گرم.

تبدیل وزن قاشق سوپخوری به گرم:

یک قاشق سوپخوری روغن =20 گرم.

یک قاشق سوپخوری ماست =25 گرم.

یک قاشق سوپخوری خامه =25 گرم.

یک قاشق سوپخوری شکر =20 گرم.

یک قاشق سوپخوری آرد سفید =15 تا 20 گرم.

یک قاشق سوپخوری پودر کاکائو =10 گرم.

یک قاشق سوپخوری پودر نارگیل یا بادام، فندق، گردوی پودر شده =20 گرم.

یک قاشق سوپخوری گردو، بادام یا فندق خرد شده =15 گرم.

یک قاشق سوپخوری عسل =30 گرم.

یک قاشق سوپخوری کره =20 گرم.

یک قاشق سوپخوری خمیر مایع =10 گرم.

یک قاشق سوپخوری پودر قند =15 گرم.

یک قاشق سوپخوری آرد ذرت =15 گرم.

نکته: دقت داشته باشید که در دستور های آشپزی خارجی قاشق سوپخوری وجود ندارد و تنها قاشق غذاخوری معیار است اما در دستور های آشپزی ایرانی بعضی اوقات به قاشق سوپخوری برمی خوریم، به همین علت اندازه گیری بعضی مواد مهم با قاشق سوپخوری را بیان کردیم.

اگر قاشق سوپخوری در دسترس نبود می توانید از یک و نیم قاشق غذا خوری سر پر استفاده کنید.

تبدیل وزن قاشق غذاخوری به گرم:

یک قاشق غذاخوری آرد =10 گرم.

یک قاشق غذاخوری خمیر مایۀ فعال =9 گرم.

یک قاشق غذاخوری کاکائو =7 گرم.

یک قاشق غذاخوری نشاستۀ ذرت =7 تا 8  گرم.

یک قاشق غذاخوری پودر قند =10 گرم.

یک قاشق غذاخوری پودر شکر =10 گرم.

یک قاشق غذاخوری شکر، بسته به ریز یا درشتی دانه های شکر =12 تا 15 گرم.

یک قاشق غذاخوری شکر قهوه ای =15 گرم.

یک قاشق غذاخوری ماست =15 گرم.

یک قاشق غذاخوری شیر =15 گرم.

یک قاشق غذاخوری خامه =15 گرم.

یک قاشق غذاخوری عسل =21 گرم.

یک قاشق غذاخوری بادام، فندق یا پستۀ خرد شده =6 گرم.

تبدیل وزن قاشق چایخوری به گرم:

یک قاشق چایخوری پودر ژلاتین =3 گرم.

1 قاشق چایخوری بکینگ پودر =4 گرم.

سه چهارم قاشق چایخوری بکینگ پودر =3 گرم.

یک دوم قاشق چایخوری بکینگ پودر =2 گرم.

یک چهارم قاشق چایخوری بکینگ پودر =1 گرم.

یک قاشق چایخوری جوش شیرین یا نمک =8 گرم.

سه چهارم قاشق چایخوری جوش شیرین یا نمک =5 تا 6 گرم.

یک دوم قاشق چایخوری جوش شیرین یا نمک =4 گرم.

یک چهارم قاشق چایخوری جوش شیرین یا نمک =2 گرم.

نکته: مقدار نمک و جوش شیرین در اندازه گیری ها یکسان است.

تبدیل وزن پیمانه به قاشق غذاخوری و چایخوری:

یک پیمانه =16 قاشق غذاخوری یا 48 قاشق چایخوری.

سه چهارم پیمانه =12 قاشق غذاخوری یا 36 قاشق چایخوری.

دو سوم پیمانه =11 قاشق غذاخوری یا 33 قاشق چایخوری.

یک دوم پیمانه =8 قاشق غذاخوری یا 24 قاشق چایخوری.

یک سوم پیمانه =5 قاشق غذاخوری یا 16 قاشق چایخوری.

یک چهارم پیمانه =4 قاشق غذاخوری یا 12 قاشق چایخوری.

نکته: دقت داشته باشید که در اندازه گیری ها، هر قاشق غذا خوری برابر با سه قاشق چای خوری است

تبدیل وزن پیمانه های مایعات به میلیلیتر:

یک پیمانه =250 میلیلیتر.

سه چهارم پیمانه =200 میلیلیتر.

یک سوم پیمانه =100 میلیلیتر.

یک دوم پیمانه =125 میلیلیتر.

نکته: اندازه های ذکر شده تقریبی هستند و ممکن است تغییرات تقریبی داشته باشند که با تهیۀ مواد در یک مارک امتحان شده و تکرار می توانید به اندازۀ دقیق برسید، اما یادگیری  جدول اندازه گیری نیز می تواند کمک زیادی به نتیجۀ مطلوب کند.

سخن پایانی:

تمام تلاش ما در مجموعۀ آشپزخانۀ کدبانوی نابینا ارائۀ روش های کاربردی برای سهولت انجام کار های مربوط به آشپزی توسط نابینایان عزیز بود. تمام راهکار های ارائه شده توسط نگارنده که خود نیز یکی از نابینایان است، تجربه شده و پس از کسب اطمینان از کاربردی بودن آن برای نابینایان در این مجموعه تقدیم حضورتان گردیده است.

بدیهی است که با توجه به تجربی بودن این مطالب تمامی آنها مورد قبول همۀ نابینایان نباشد یا اینکه روش های بهتری نیز وجود داشته باشد که در این مجموعه ذکر نشده باشد.

در نهایت امیدواریم که این مجموعه در مسیر استقلال هرچه بیشتر نابینایان مؤثر واقع شده باشد.

با آرزوی بهترین ها برای نابینایان عزیز.

توسط شرکت پکتوس

پکتوس: به صورت اختصاری، مخفف ( پشتیبانی، کیفیت، تحقیقات و ساخت ) است. شركت دانش بنیان پكتوس، اولين توليد كننده تجهيزات کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) ويژه نابينايان در تاریخ 22 مرداد سال 1370 توسط جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف تأسيس شد و از بدو تأسيس تا کنون که در سال جاری وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شده است، در زمينه توليد تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي ويژه نابينايان و کمبینایان فعال بوده است. در سال های اخیر، این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان، برنامه هایی را نیز در جهت دسترس پذیر کردن خدمات اجتماعی برای این قشر عملیاتی کرده است. از زمان تأسیس شرکت پکتوس سه سال گذشت تا اولین محصول این شرکت برای نابینایان عرضه شد. اولين كامپيوتر براي نابينايان در ايران در سال 1373 به نام كامپيوتر گوياي اميد ساخته شد. اين كامپيوتر با خروجی صوتی تك حرف خوان فارسی، انگليسي و عربي با هدف تسهيل امر خواندن، نوشتن و تصحيح كتب بريل ساخته شد. از آنجایی که تا آن سال هنوز هیچ یک از افراد با آسیب بینایی تجربه کار کردن مستقل با سیستم های رایانه ای را نداشتند، لزوم آموزش کامپیوتر به آنها بسیار ضروری بود. در همین راستا در سال 1374، اولين دوره آموزش كامپيوتر به نابینایان، در مجتمع خدمات بهزيستي نابينايان کشور رودکی و براي كارشناسان بهزیستی سراسر استان های کشور برگزار شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز این دوره ها، کلاس های آموزش کامپیوتر به افراد نابینا و کمبینا نیز در مؤسسه رودکی از سال 1374 آغاز شد و این امر برای سال های متمادی ادامه داشت. از سال 1374 به بعد، پکتوس تولیدات سخت افزاری خود را گسترش داد که از جمله آنها می توان به ارائه دستگاه یادداشت الکترونیکی بریل گویا (اسفندیار) و ارائه چاپگر و ماشین تایپ بریل (فرهاد) در سال 1374 اشاره کرد. نیاز های نابینایان و استفاده آنها از فناوری های نوین آموزشی تنها محدود به استفاده از سیستم های تبدیل متن به گفتار نبود. بررسی شرایط نابینایان در سایر کشور ها نیز نشان می داد نابینایان برای دسترسی بهتر و دقیقتر به متون نیازمند دستگاهی هستند تا پوشش خط رسمی آنها یعنی خط بریل را برایشان فراهم کند. به همین جهت مطالعاتی در زمینه تولید مانیتور بریل در شرکت پکتوس آغاز شد. تا اینکه در نهایت در سال 1376 اولين نسل از مانيتور بريل در ايران به نام دستگاه برجسته‌نگار توليد شد. لذا براي اولين بار در جهان، نابينايان قادر به استفاده الكترونيکی از متون فارسي و عربي به خط بريل شدند. دستگاه برجسته نگار یک با کابل پارالل به کامپیوتر وصل میشد و خروجی بریل را برای کاربران نابینا فراهم می کرد. در کنار تولیدات سخت افزاری برای بهبود کیفیت آموزشی و شغلی نابینایان، همچنان توسعه نرم افزار های مرتبط با این قشر نیز مد نظر شرکت پکتوس بود. از این رو، در سال 1378 نرم افزار تبدیل متن به گفتار نوید که تا این سال به صورت تک حرف خوان بود، قادر به خواندن کلمات شد. در نتیجه خروجي صوتي كلمه خوان جايگزين نمونه حرف خوان شد. در سال 1379 مبدل رایانه شخصی نوید عرضه شد. مبدل نوید کیبورد بریلی بود که با اتصال یک کارت صدای اختصاصی به کامپیوتر و نرم افزار های تبدیل متن به گفتار، زمینه استفاده بهتر نابینایان از کامپیوتر را فراهم می کرد. پس از فراهم کردن تجهیزات کمک آموزشی بریل و گویا برای نابینایان، ساخت دستگاهی برای انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان نیز در دستور کار مدیران شرکت پکتوس قرار گرفت. در همین راستا، در سال 1379 سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش یک، تولید شد. نابینایان از طریق سیستم سروش، می توانند سوژه مورد نظر خود را که بر روی کاغذ های مخصوص برجسته شده لمس کرده و از طریق نرم افزار های طراحی شده، اطلاعات سوژه مورد نظر را به دست آورند. هم زمان با پروژه های تحقیقاتی شرکت پکتوس برای توسعه تجهیزات توانبخشی برای نابینایان، در سایر کشور های جهان نیز تولید این تجهیزات سیر صعودی یافته بود. تا پیش از سال 1380، نرم افزارهای DSR (DOS SCREEN READER) و WSR (WINDOWS SCREEN READER) نرم افزارهای screen reader تولیدی این شرکت بودند. اما ارائه نرم افزار جاز و توسعه همه جانبه این صفحه خوان، برنامه نویسان شرکت پکتوس را بر آن داشت تا به فکر فراهم کردن پوشش فارسی برای نرم افزار جاز باشند. از این رو، نام نرم افزار پکجاز بعنوان پوشش فارسی صفحه خوان جاز و مجموعه نوید بعنوان یک مجموعه از نرم افزارهای کاربردی بدون نیاز به صفحه خوان جاز، شامل شش نرم افزار قرآن، دیکشنری، کتابخانه الکترونیک، دفترچه یادداشت، شطرنج و ویرایشگر ارائه گردیدند. در سال 1381 و 1382، نرم افزارهای نويد 4 و پکجاز، مجموعه كاملي از ابزار هاي دسترسي نابينايان به كامپيوتر به زبان فارسی را فراهم کرد. با پیشرفت روز به روز سیستم های رایانه ای و تغییر پورت های کامپیوتری از پارالل به یو اس بی، سبب شد تا نسل دوم برجسته نگار (مانیتور و کیبورد بریل) تولید شود. برجسته نگار 2، نمايشگر لمسي بريل با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذيه، در سال 1384 عرضه شد. در همین سال نیز سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش 2، با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذیه ساخته شد. در اواسط دهه هشتاد، همچنان توسعه نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز و مجموعه نرم افزاری نوید، مورد توجه برنامه نویسان شرکت پکتوس بود. از این رو، مجموعه نويد 5 و پکجاز 8 مبتني بر موتور توليد صوت ماشيني در سال 1386 تولید و روانه بازار شد. چهار سال بعد یعنی در سال 1390، نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز با صدای انسانی مرد و زن ساخته و در اسفند ماه سال 92 عرضه شد.نسخه قابل تکثیر نرم افزار پکجاز در سال 92 توسط سازمان بهزیستی خریداری شد و به صورت رایگان در اختیار نابینایان و کمبینایان قرار گرفت. تا به حال این برنامه سه بار بروز رسانی شده که آخرین آپدیت آن نیز در اسفند ماه سال 94 عرضه شده است. به مرور زمان با افزایش حضور نابینایان در دانشگاه ها و به منظور دسترسی بهتر به منابع مطالعاتی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفت. از این رو، در سال 1389 دستگاه برجسته نگار 3 با هدف استفاده انفرادی کاربران تولید شد. این نسل از دستگاه های مانیتور و کیبورد بریل، در ابعادی کوچکتر و با وزنی کمتر عرضه شد و قادر به پشتیبانی از 20 کاراکتر بریل است. همچنین در سال 1390، نرم افزار دکلمه (پخش کننده فایل های صوتی و متنی با فرمت دیزی) ارائه گردید. با عرضه نرم افزار دکلمه، ساخت نرم افزاری برای تولید کتب با فرمت دیزی ضروری به نظر میرسید. در همین راستا در سال 1392، نرم افزار تولید کتاب دیزی با نام تک گو، تولید شد. توسعه دستگاه برجسته نگار همواره جزء اهداف شرکت پکتوس محسوب می شود. در سال 1394، برجسته نگار با فناوری ( HID ) با دو قابلیت جدید نصب خودکار درایور ویندوز و امکان تنظیم سطح نقاط بریل (سفت یا نرم کردن نقاط بریل) تولید شد. یکی از اصلی ترین پروژه های شرکت پکتوس، در سال های اخیر، ارائه آخرین نسل از برجسته نگار های هوشمند موجود در بازار جهانی (BRAILLE NOTETAKER) بود. سر انجام این پروژه تحقیقاتی در اسفندماه سال 1396 تبدیل به یک محصول قابل عرضه در بازار شد و هم اکنون در مرحله نهایی بروز رسانی برنامه های خود قرار دارد. برجسته نگار هوشمند همراه یا همان نوت تیکر، دارای سیستم عامل لینوکس بوده و بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر، این امکان را به نابینایان میدهد متون خود را با فرمت های رایج ورد به صورت صوتی و بریل بخوانند، به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ کنند، موسیقی ها و کلیه فایل های صوتی خود را بشنوند، به گوشی اندروید خود متصل شوند و بسیاری امکانات دیگر که در این دستگاه گنجانده شده است. از سال 1392، در کنار تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای نابینایان، دسترس پذیر کردن خدمات مختلف اجتماعی در دستور کار شرکت پکتوس قرار گرفته است. این برنامه ها عمدتاً با همکاری انجمن نابینایان ایران پیگیری می شود. در همین راستا، دسترس پذیر کردن خدمات شعب بانکی برای نابینایان برای اولین بار در ایران در سال 1394 در پست بانک اجرایی شد. با طراحی یک نرم افزار و با کمک گرفتن از دستگاه برجسته نگار، نابینایان می توانند کلیه خدمات بانکی ارائه شده در شعب بانک ها را خود به صورت مستقل انجام دهند. دسترس پذیری موزه ها که یک مورد از آنها در موزه ایران باستان عملیاتی شده، یکی دیگر از مواردی است که شرکت پکتوس در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه نیز در حال توسعه است. سامانه فروشگاهی نابینایان، یکی دیگر از خدمات جذاب شرکت پکتوس در زمینه دسترس پذیری خدمات مختلف اجتماعی برای نابینایان است. سامانه فروشگاهی نابینایان که اسفندماه سال 96 برای اولین بار در شعبه بیهقی فروشگاه شهروند عملیاتی شد، این امکان را به نابینایان می دهد تا خود به صورت مستقل از کلیه اقلام موجود در فروشگاه به همراه قیمت آنها مطلع شده و به واسطه طراحی یک نرم افزار که به بانک اطلاعات فروشگاه متصل است، اقلام خود را خریداری کرده و به وسیله مسئول سامانه فروشگاهی نابینایان، آن را از سطح فروشگاه جمعآوری کند. دسترس پذیر کردن سایت های اینترنتی و اپلیکیشن های پر کاربرد اندرویدی نیز از دیگر کار های جاری شرکت پکتوس است که مهمترین آن، دسترس پذیری کامل سایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی www.iran.gov.ir است. شرکت پکتوس، با ایجاد یک سایت پویا در زمینه ی نابینایان و فناوری اطلاعات، تلاش دارد مسئولیت های اجتماعی خود را نیز جامع عمل پوشانده و از طریق این وبسایت نیز خدمات بیشتری به معلولان با آسیب بینایی عرضه کند. وبسایت pactos.net که با مدیریت امیر سرمدی از خبرنگاران و روزنامه نگاران نابینا و تعداد محدودی از نابینایان متخصص در زمینه آیتی اداره می شود، در صدد آن است خلأ اطلاعاتی یک وبسایت تخصصی در زمینه آموزش، فناوری و اخبار مرتبط با نابینایان چه در داخل و چه خارج از کشور را پر کند. پوشش اخبار نابینایان در رسانه های جهان، آشنایی با نابینایان برجسته خارج از کشور، پوشش اهم اخبار مربوط به نابینایان با گرداوری و تنظیم از رسانه های داخلی، مجموعه ثابت ترفند که شامل آموزش اپلیکیشن های پر کاربرد برای نابینایان است، معرفی سایت ها و نرم افزار های دسترس پذیر و دکه خبر دنیای موبایل و کامپیوتر که به بررسی خبر های روز حوزه تکنولوژی و فناوری می پردازد، از جمله مهمترین شرح وظایف وبسایت نابینایان شرکت پکتوس است. از شما کاربر گرامی خواهش مندیم، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق بخش تماس با ما در میان گذارید. شماره های تماس با شرکت پکتوس: 88810291-292

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 − 7 =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *