دو اثر ایرانی در میان فهرست جهانی کتاب برای کودکان با نیاز های ویژه قرار گرفت

فهرست کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان (IBBY) منتشر شد. در این فهرست کتاب هایی با کاربردهای گوناگون برای تمام کودکان با نیازها و توانمندی های متفاوت دیده می شود.

از کتاب های … ادامه خواندن