رصد آن سوی مرز. معرفی مؤسسه RNIB انگلستان

هفته ی پیش، در این یادداشت به تاریخچه ی پیدایش RNIB، از جمله ی قدیمی ترین مؤسسات ویژه ی نابینایان در دنیا پرداختیم. امروز بنا داریم نحوه ی کار و انواع فعالیت های این مؤسسه ی عریض و طویل را وا بکاویم. دامنه ی فعالیت های RNIB آن قدر گسترده است که حقیقتاً هر جست… ادامه خواندن رصد آن سوی مرز. معرفی مؤسسه RNIB انگلستان