لزوم حمایت از تولید نشریات بریل به عنوان حق فرهنگی نابینایان

در تاریخ 17/11/1400 نشستی با موضوع لزوم حمایت از تولید نشریات بریل به عنوان حق فرهنگی افراد دارای آسیب بینایی با حضور امیر سرمدی، (خبرنگار روزنامه ایران سپید و مدیر مسؤول روزنامه نسل مانا)، امید هاشمی (روزنامه نگار) و دکتر … ادامه خواندن