اسدی: کمبود اعتبار چالش اصلی در ارائه ی خدمات کتابخانه ای به گروه های خاص است

جواد اسدی، با تاکید بر اینکه ارائه خدمات به گروه های خاص شامل نابینایان و ناشنوایان از اولویت های نهاد کتابخانه های عمومی است، می گوید: «قطعا در شرایط فعلی مهم ترین چالش، منابع مالی است. هزینه های تولید کتاب … ادامه خواندن