نابینایان ضربان قلب خود را بهتر احساس می کنند

بر اساس یک مطالعه جدید که نشان می دهد نابینایی، توانایی فرد را در احساس سیگنال های درونی بدن افزایش می دهد، افرادی که نابینا هستند در تشخیص ضربان قلب خود بهتر عمل می کنند.

محققان سوئدی و لهستانی این موضوع را در مطالعه ای روی ۳۶ فرد نابینا و همین تعداد افراد بینا آزمایش کردند.

از هر کدام خواسته شد تا بدون بررسی نبض یا لمس بدن، ضربان قلب خود را بشمارند.

محققان با استفاده از یک پالس اکسیمتر، به طور همزمان ضربان قلب واقعی شرکت کنندگان را ثبت کردند. سپس اعداد گزارش شده را با اعدادی که واقعاً ثبت شده بود مقایسه کردند.

در میان شرکت کنندگانی که نابینا بودند، میانگین دقت ۰.۷۸ بود، در حالی که گروه بینا، میانگین دقت شأن ۰.۶۳ بود. ۱.۰ نشان دهنده نمره کامل بود.

«دومینیکا رادزیون»، محقق ارشد از مؤسسه کارولینسکا در سوئد، گفت: «شرکت کنندگان نابینا در شمارش ضربان های قلب خود بسیار بهتر از شرکت کنندگان بینا در مطالعه ما و در چندین مطالعه قبلی عمل کردند.»

رادزیون توضیح داد: «این یافته، اطلاعات مهمی در مورد انعطاف پذیری مغز و اینکه چگونه از دست دادن یک حس می تواند حس های دیگر را تقویت کند، به ما می دهد.»

به گفته نویسندگان این مطالعه، این توانایی در حس کردن ضربان قلب ممکن است مزیتی برای پردازش عاطفی ایجاد کند. مطالعات قبلی توانایی افراد در درک وضعیت درونی بدن را با میزان درک آنها از احساسات در خود و دیگران مرتبط کرده است.

رادزیون می گوید: «ما می دانیم که سیگنال های قلب و احساسات ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند؛ به عنوان مثال، ضربان قلب ما زمانی که ترس را تجربه می کنیم، تندتر می شود. این امکان وجود دارد که حساسیت افزایش یافته افراد نابینا به سیگنال های قلب نیز بر تجربیات عاطفی آنها تأثیر بگذارد.»

این گروه تحقیقاتی قصد دارد به مطالعه چگونگی درک افراد نابینا از بدن خود ادامه دهد و بررسی کند که آیا تغییرات ساختاری در قشر بینایی، ناحیه مغز که به طور معمول مسئول بینایی است، ممکن است افزایش توانایی در حس سیگنال ها از داخل بدن را توضیح دهد.

منبع: مهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 + 4 =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *