پیوند بخشی از مغز انسان به موش برای درمان نابینایی

پس از پیوند اندامک های مغز انسان به حفره های بزرگ آسیب دیده  در قشر بینایی در پیش مغز، این اندامک ها به خوبی با دستگاه بینایی موش بالغ یکپارچه می شوند.

محققان موفق شده اند برای درمان نابینایی بخشی از مغز انسان را به مغز موش پیوند بزنند.

این گروه محققان دانشگاه پنسیلوانیا اعلام کرد این پیوند اندامکی که در اساس وصل کردن بافت پرورش یافته مصنوعی مغز انسان به مغز آسیب دیده است، راه را برای معکوس سازی روند نابینایی در انسان و درمان آسیب های حاد مغزی باز می کند.

آیزاک چن، استادیار عصب شناسی دانشگاه پنسیلوانیا، گفت: «فقط بر پیوند زدن یاخته های منفرد تمرکز نکردیم، بلکه در واقع بافت را پیوند زدیم.»

«اندامک های مغزی ساخت مشخصی دارند. این اندامک ها ساختاری شبیه مغز دارند. توانستیم در این ساختار یکایک یاخته های عصبی را بررسی کنیم تا به شناخت ژرف تری از تمامیت اندامک های پیوندی دست یابیم.»

این محققان برای آنکه امتحان کنند این اندامک چگونه با مغز موش یکپارچه شده است، ویروس های فلورسنت دار به چشم موش تزریق کردند تا ببینند کدام مسیر سیناپسی را می پیماید. این مواد فلورسنت مسیر کامل را از شبکیه تا اندامک پیوندی جدید پیمود که نشانگر تحقق یکپارچگی کاربردی کامل بود.

محققان سپس با آزمایش کردن بینایی موش با استفاده از نورهای چشمک زن و عکس  متوجه شدند حدود یک چهارم عصب های پیوندی انسان به این شبیه سازی واکنش نشان دادند.

استادیار چن گفت: «مشاهده کردیم تعداد زیادی از عصب های درون این اندامک به جهت خاصی از نور واکنش نشان می دهند و این گواه آن بود که این عصب های اندامکی می توانستند نه تنها با دستگاه بینایی یکپارچه شوند، بلکه واجد کارکردهای بسیار خاصی از قشر بینایی در مغز نیز بشوند.»

«انتظار نداشتیم به این زودی این حد از یکپارچگی عملکرد را ببینیم.»

این پژوهش در مقاله ای با عنوان «ادغام ساختاری و کارکردی اندامک های پیش مغز انسان با دستگاه بینایی آسیب دیده موش های بالغ» در نشریه علمی یاخته (Cell) منتشر شده است.

در این مقاله آمده است: «درست معلوم نشد آیا این بخش های مستقل می توانند با شبکه های مغز میزبان درون مغز آسیب دیده این پستانداران بالغ یکپارچه شوند یا نه.»

«در اینجا شواهدی ساختای و کارکردی به دست می دهیم از اینکه پس از پیوند اندامک های مغز انسان به حفره های بزرگ آسیب دیده  در قشر بینایی در پیش مغز، این اندامک ها به خوبی با دستگاه بینایی موش بالغ یکپارچه می شوند.»

این پژوهشگران حالا قصد دارند بررسی کنند که چگونه می توان از اندامک ها در سایر بخش های پیش مغز استفاده کنند تا معلوم شود آیا می توان از این فرایند در ترمیم سایر انواع آسیب مغزی بهره برد یا نه.

منبع: ایتنا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 1 =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *