حسین ایرانی اولین ماساژور نابینای بعد از انقلاب در ایران را بیشتر بشناسیم

حسین ایرانی، معروف به کورش، سال هاست که از راه ماساژ کسب درآمد می کند و این کار را به سایرین آموزش می دهد. او موفق به اخذ مدارک بین المللی گوناگونی شده است.

«ضمن تقدیر از حضور شما در این شمارۀ نسل مانا، لطفاً نحوۀ ورود خود به این عرصه را بیان کنید:»

من در خانواده ای بزرگ شدم که کار درمان سنتی در آن رواج داشت. به همین دلیل، از همان دوران کودکی علاقۀ زیادی به انجام چنین کاری پیدا کردم. این انگیزه در من زمانی بیشتر شد که فهمیدم نابینایان توانمندی بالایی برای ماساژ دارند و در بسیاری از کشور ها از آن بهره می برند. در ابتدا مشکلات زیادی گریبان مرا گرفت. یکی از اساتید برجستۀ ماساژ معتقد بود: نابینا در این حوزه هم می تواند آسیب ببیند و هم آسیب قابل توجهی به مخاطب خود وارد آورد. از دیگر مشکلاتی که باید به آن اشاره کنم، نبود مواد آموزشی در زمانی بود که من وارد این راه شدم و خوشبختانه باید بگویم: اکنون این مشکل بسیار کم رنگ شده است.

من توانستم با کمک خدا و همت خودم بر بسیاری از این مشکلات فائق شوم و اکنون می توانم ادعا کنم: ماساژ می تواند یکی از در آمد زا ترین کار ها برای نابینایان باشد. کاری که اگر درست انجام گیرد، می تواند خیلی زود افراد نابینا را به پول برساند.»

«ممکن است یک تعریف کلی از ماساژ برای ما ارائه دهید؟»

ماساژ یا معادل خوب فارسی آن دست ورزی، شامل هرگونه لمس با دست است که در افراد حس خوب ایجاد می کند؛ البته کار حرفه ای ماساژ اصول خود را دارد و حتماً تأثیر بیشتری هم در افراد ایجاد می کند.»

«کمی دربارۀ فرآیند ماساژ حرفه ای توضیح دهید.»

وقتی افراد حدود 10درصد از آناتومی بدن را شناخته باشند، می توان گفت که فرآیند ماساژ را آغاز کرده اند. آشنایی بیشتر با عضلات و آناتومی بدن، یک دست ورز را حرفه ای تر می کند و با شناخت آسیب ها و مخاطرات بدنی او می تواند وارد فرآیند درمان شود.»

«به نظر می رسد شما اولین دست ورز ایرانی پس از انقلاب باشید: دربارۀ موانع این اولین بودن برای ما صحبت کنید؟»

«شاید اولین مانعی که سر راه هر ماساژوری وجود داشت، ممنوعه بودن این کار تا مدت ها پس از انقلاب بود. آزادی تدریجی کار ماساژ این اشکال را ایجاد کرد که عده ای پس از گذراندن یک دورۀ کوتاه، ادعای ماساژ درمانگری کردند که در پاسخ به سؤال پیشین شما مراحل رسیدن به آن را شرح دادم.

به عنوان یک ماساژور نابینا، باید بگویم جلب اعتماد افراد به کار کسی که قادر به دیدن نیست، از موانعی است که همیشه سر راه ما خواهد بود؛ البته باید بگویم، بعد از دیدن توانایی افراد نابینا در کار خود، این اعتماد بسیار بیشتر شده است؛ طوری که اصلاً از من تقاضا می شود که یک دست ورز نابینا را برای کار ماساژ معرفی کنم. به نظر می رسد قدرت لمس یک نابینا چندین برابر همکار بینای خود است.

از دیگر موانعی که ما همیشه بر سر راه خود داریم و متأسفانه تاکنون امکان حل آن به شکلی جدی فراهم نیامده است، عدم توانایی ما در اطلاع درست از مدارک پزشکی مخاطبان ماساژ درمانی است. من هم اکنون برای رفع این مشکل یا از حواس دیگر خود کمک می گیرم یا گزارش مزبور را در اختیار استاد یا همکار بینای خود قرار می دهم تا بتوانم برنامۀ درستی برای درمان داشته باشم.»

«شما در صحبت های خود به استادی اشاره کردید که کار ماساژ را مناسب نابینایان نمی دانست؛ آیا کسان دیگری هم هستند که برای نابینایان مانع بتراشند؟»

«متأسفانه این افراد دو گروه هستند: چه بینایانی که اکرام به زبان و تحقیر به عمل از خصایص آن هاست و چه نابینایانی که منافع شخصی و بعضاً مالی خود را بر دستیابی عمومی نابینایان به یک آموزش درست ترجیح دادند.»

«با توجه به تجربۀ فراوانی که در این کار پیدا کرده اید، چرا معتقدید ماساژ شغل مناسبی برای ما نابینایان محسوب می شود؟

«اشاره کردم که ماساژ یکی از مشاغلی است که در دنیا برای ما نابینایان تعریف شده است. در کشور کرۀ جنوبی بهترین ماساژ ها را افراد نابینا ارائه می دهند؛ از نظر من این به دو عامل مهم برمی گردد: اول همان طور که پیش تر اشاره کردم، قدرت لمس بالای نابینایان و از سوی دیگر، تمرکز دقیقی که به دلیل ندیدن روی کار خود دارند. یک کاربر ماساژ بینا، در منزل مخاطب خود ممکن است به وسایل یا هرچیز دیگر توجه کند؛ زیرا آن وسایل پیش چشم او هستند؛ اما افراد نابینا تمرکز بیشتری در کار خود خواهند داشت. نکتۀ درخور توجه این می تواند باشد که در کشور های پیشرفته دوره های عالی ماساژ با چشم بسته انجام می پذیرد.»

«چه تفاوت هایی میان کار یک ماساژور نابینا و بینا وجود دارد؟»

«همان طور که پیش تر گفتم: عمدۀ تفاوتی که می توان به آن اشاره کرد، دیدن گزارش های پزشکی مخاطبان توسط یک ماساژ درمانگر بیناست. من به دلیل نداشتن اطلاع کافی از مشکل مخاطب ماساژ، نمی توانم برایش زمان مشخصی برای طول و تعداد جلسات تعیین کنم.»

«چه چیزی باعث می شود با وجود این محدودیت های حیاتی، نابینایان را ماساژور های موفقی بدانیم؟»

«اجازه بدهید در این قسمت روی یک نکتۀ مهم تأکید داشته باشم: آنچه به عنوان محدودیت مطرح شد، شامل بخش ریلکسینگ در ماساژ نمی شود و مختص بخش درمان است. از سوی دیگر تجربه و ممارست در کار باعث نوعی درک درست از کار برای ماساژ درمانگر خواهد شد. از همین روست که ما توصیه نمی کنیم کسی که شاید چند جلسه کار آموزش خود را پیش برده است، ادعای درمان گری داشته باشد. این موضوع برای نابینایان اهمیت بیشتری هم خواهد داشت؛ زیرا به هر حال ماساژور پزشک نیست و کوچک ترین آسیبی باعث عواقب قضایی خواهد شد.»

«در آمد زایی از طریق ماساژ برای نابینایان چه مسیری دارد؟»

«درآمد زایی به دلی که فرد برای کار خود می گذارد، بستگی کامل دارد؛ همچنین حس نیاز کاملاً می تواند در نحوۀ رسیدن افراد به در آمد مهم باشد. من عقیده دارم کاری که برای آن هزینه ای نشده باشد، نمی تواند به در آمد خوبی منجر شود. برای همین خودم کوشش می کنم کلاس رایگان نداشته باشم تا افرادی که در این کلاس ها ماساژ یاد می گیرند، خود بتوانند در قبال هزینه ای که پرداخت می کنند، دست به در آمد زایی بزنند. در ابتدای صحبتم اشاره کردم که رسیدن به در آمد از این راه اصلاً دشوار نیست و به شکل تبلیغات و توانایی شما بستگی دارد.

باید بگویم: در آمد ماساژ می تواند بسیار بالا باشد.»

«کمی در باب انواع کار ماساژ و هزینه های آن با مخاطبین ما صحبت کنید؟»

«ماساژ به سه شکل انجام می شود: در شکل اول دست ورز با قراردادی مشخص به منزل مخاطب خود می رود؛ در این شکل، هزینه های رفت و آمد و ابزار ماساژ -اعم از روغن و ملافه یک بار مصرف- طبق قرارداد بین دو طرف تعیین می شود. کمترین هزینۀ یک ماساژ یک ساعته در منزل سیصد هزار تومان تمام می شود. در روش دوم شما با پیمانکاری که یک استخر یا یک مرکز ماساژ را اجاره می کند، قراردادی منعقد می کنید و برای آن مرکز کار ماساژ را انجام می دهید. بسیار مهم است که شما همۀ عوارض کار را در نظر داشته باشید و اجازه ندهید در انعقاد قرارداد به شما ظلمی صورت بگیرد. در روش سوم، شما به عنوان یک کاربر ماساژ، با خود مرکزی که آن را اجاره می کنید طرف می شوید و پیمانکاری در میان نیست. در این روش شما درصدی از مبلغ کار خود را به صاحب کار پرداخت می کنید و بقیۀ آن مال شما می شود.»

«سخن پایانی شما با مخاطبین ما چیست؟»

«ضمن تشکر از شما باید به این نکته اشاره کنم که کار ماساژ عوارض خاص خود را نیز دارد که نیازمند یک بدن و روح ورزیده است. بهتر است یک ماساژور ورزشکار باشد یا در هنگام آغاز کار ماساژ تمرینات ورزشی مداومی را دنبال کند.»

«از حضور شما در این گفت وگو سپاسگزارم. مشروح این گفت وگو، در قالب یک پادکست، ذیل همین نوشته در وب سایت نسل مانا در اختیار مخاطبان ماهنامه قرار گرفته است.»

دانلود نسخه ی صوتی نوشته.

دانلود پادکست

منبع: ماهنامه ی نسل مانا.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 + هفده =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *