بررسی عملکرد شورای پنجم شهر تهران در خصوص دسترس پذیری مبلمان شهری برای معلولان

نویسنده: سید مهدی صادقی مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی در حوزه ی معلولیت و مدیریت شهری

بی شک شهرها را باید نماد عینی عناصر تمدنی بشر دانست و شاید تحولات گوناگون جامعه بشری همچون دانش و تکنولوژی، شهر ها را در ابعاد شکلی و ریخت شناسی و همچنین محتوایی و فرهنگی و اجتماعی دچار تحولات شگرف با سرعتی وصف ناشدنی کرده است. اگر عملکرد اصلی و ویژه معابر، اماکن و در یک کلمه فضاهای شهری را ایجاد بستر مناسب برای تعاملات اجتماعی بدانیم و آن را منوط به امکان حضور شهروندان در جای جای آن کنیم، می بایست گفت: مهمترین وظیفه مدیران شهری، فراهم آوردن شرایط مطلوب حضور اقشار مختلف جامعه با هدف ایجاد حیات اجتماعی و سرزندگی و نشاط برای بالا بردن کیفیت زندگی فرد فرد جامعه است. فضاهای عمومی شهر معابر و اماکن و هر عنصر دیگری از شهر به واسطه وجود کنش ها و واکنش ها، برخوردها و تعاملات، ضرورتی اساسی در برنامه های توسعه شهری به شمار می رود و شاید آرامش و نشاط و آسایش که پیش نیازهای زندگی سالم و پویا و بالنده است را باید در پاسخ به این سؤال دانست که آیا شهر، پاسخگوی نیازهای همه اقشار جامعه بدون محدودیت است یا نه؟

در این مقال و در مقام پاسخگویی به سؤال اخیر با نگاهی ویژه به شهروندان دارای معلولیت تلاش خواهد شد تا با نگاهی اجمالی به وضعیت موجود، عملکرد مدیریت شهری دوره پنجم را در پاسخگویی به این سؤال کلیدی بررسی کرده و در تحلیلی کوتاه به عملکرد شورای پنجم شهر تهران بپردازیم.

در دسامبر ۱۹۷۵ در قطعنامه ای که در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت به تصویب رسید آمده است: معلولین محق هستند از امکاناتی برخوردار باشند که بتوانند به طور مستقل در جامعه حضور پیدا کرده و زندگی کنند و در دسامبر ۱۹۸۲ این موضوع با نگرشی جدی تر  با عنوان برابری فرصت ها در کشورهای در حال توسعه به تصویب رسید و این روند در دنیا تا به امروز در مسیری پر شتاب همچنان درصدد ایجاد فضایی برابر برای تمام اقشار جامعه خصوصاً افراد دارای معلولیت است.

در ایران نیز قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب اردیبهشت ۱۳۹۷ جدی ترین مفاد قانونی برای رسیدن به حقوق شهروندان دارای معلولیت به شمار می رود که در بخش هایی از آن به صورت ویژه به موضوع دسترس پذیری و ایجاد شرایط برابر برای همه شهروندان تأکید شده است. طی این قانون که الزاماتی را برای بسیاری از سازمان ها خصوصاً مدیریت شهری در نظر گرفته است، شهرداری ها به صورت ویژه با عناوینی همچون مناسب سازی و دسترس پذیری مخاطب قرار گرفته اند.

حال به این پرسش پاسخ می دهیم که وظایف مدیریت شهری در قبال شهر و شهروندان چیست و آیا تکالیف و اختیارات شوراهای شهر در این خصوص تناسبی منطقی دارند؟

وظیفه مدیریت شهری در یک نگاه کلی برنامه ریزی، مدیریت و ارائه خدمات در موضوعات شهری، عمرانی و شهرسازی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی، ایمنی، فن آوری اطلاعات و همچنین حمل و نقل است. در خصوص شورا های شهر، طبق وظایف و اختیارات تعریف شده در قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» ذیل ماده ۷۱ اختیاراتی ذکر شده که با مروری بر آنها در می یابیم که پتانسیل لازم برای ارائه راهکارها در قالب مصوبات ذیل شأن قانونگذاری و نظارت بر آنها ذیل وجه نظارتی شورا وجود داشته و در مواردی که خلأ قانونی وجود داشته باشد، شورا ها امکان ارائه پیشنهاد در قالب لایحه را از طریق شورای عالی استان ها دارند که تقریباً می توان گفت هیچ گاه از این امکان قانونی به صورت جدی استفاده نکرده، که خود بیانگر رضایت مندی شوراها از قانون و حدود اختیارات خود هستند.

«عملکرد شوراها در حوزه دسترس پذیری انتظاری که برآورده نشد»

اگر بگوییم فرد دارای معلولیت قربانی اختلالات و نقص فیزیکی خود نیست بلکه محصول عوامل محیطی و فرهنگی و اجتماعی است که ورای نقص موجود عامل کاهش روابط و تعاملات اجتماعی اوست، بایستی اذعان کرد بیش از معلولیت، محدودیتی که محیط و اجتماع برای او ایجاد کرده اند او را به ورطه گوشه گیری، افسردگی و خمودگی پیش می برد و در این بین عدم دسترس پذیری شهری در محیط پیرامون، اماکن و فضاهای زیست پذیر مؤثر است.

شهروندی که به دلیل یک معلولیت برای تردد در شهر و استفاده برابر از امکانات شهری با مشکل مواجه است قطعاً در مسیر تعاملات و ارتباطات و در نتیجه رشد و شکوفایی و بالندگی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد.

امروز و در آستانه ورود به قرن جدید و در سال ۱۴۰۰ در مدیریت شهری و خصوصاً شورا های شهر با پدیده ای تحت عنوان عدم درک معلولیت مواجه هستیم. اکثر اعضای شورا های شهر متأسفانه نه با موضوع معلولیت آشنا هستند و نه اراده ای برای آشنایی با توانمندی ها و نیازهای شهروندان دارای معلولیت دارند که این موضوع به عینه در شکل برنامه ریزی و اجرای پروژه های شهری به صورت جدی قابل مشاهده است.

شورای پنجم شهر تهران که در ابتدای شروع به کار خود سعی کرد تا به موضوع معلولیت در قالب کارگروهی با عنوان کارگروه توان یابان ذیل کمیسیون فرهنگی و اجتماعی بپردازد، متأسفانه در همان ابتدای کار و پس از برخورد با موانع و مقاومت های ساختاری و شهرداری پا پس کشید و این موضوع را مسکوت گذاشت. گرچه در مقاطعی و با فشار انجمن ها و فعالین این حوزه سعی در ورود مجدد نمود اما متأسفانه عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و ناکارآمد رخ نمود. عدم توانایی در پیگیری مصوبات قبلی در خصوص معلولان از یک سو و نبود ساختاری تعریف شده و توانمند در شورا جهت ارتباط با انجمن ها و فعالین این حوزه و نبود روندی برای نیازسنجی و رصد مشکلات موجود این قشر از سوی دیگر، شورای پنجم را در خصوص مناسب سازی و دسترس پذیری ناموفق جلوه داد.

با نگاهی اجمالی به عملکرد چهار ساله شورای شهر پنجم در تهران با موارد بسیاری برخورد خواهیم کرد که نشان از تضییع حقوق شهروندان دارای معلولیت دارد.

*عدم تجهیز سامانه حمل و نقل معلولین علی رغم وجود مصوبه ی دوره قبل

*عدم ارتقاء ستاد مناسب سازی به عنوان مرجع تایید علمی و ناظر در خصوص مناسب سازی پروژه های عمرانی به جایگاه منطقی و کارآمد

*انتشار گزارش  رسمی در خصوص عملکرد مدیریت شهری در خصوص دسترس پذیری

*عدم ایجاد فرآیند آموزش برای مدیران ، کارکنان، پیمان کاران و ناظرین با هدف اجرای صحیح پروژه های شهری

*عدم تحقق قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص استفاده رایگان از اماکن ورزشی

*اختصاص درصد مشخص شده برای جذب نیروی انسانی از شهروندان دارای معلولیت

*عدم ایجاد فضایی برای گفتگو و تعامل با ذینفعان

*عدم وجود نقشه راه مدون و قابل استناد و برنامه ریزی بلندمدت برای رسیدن به شهر ایده آل و دوست دار معلول و …

همه و همه نشان از عدم موفقیت مدیریت شهری دوره  پنجم در جلب رضایت مندی شهروندان دارای معلولیت دارد.

قشری که همانند دیگر شهروندان، عوارض پرداخت می کنند اما مانند سایر مردم از حق طبیعی دسترسی برخوردار نیستند. شهروندانی که گاهی به شمار نمی آیند و از بی عدالتی در حق دسترسی برابر، سرخورده و دل آزرده اند.

انتظار می رود اعضای شورای اسلامی شهر ها در تمامی استان های کشور از جمله شورای شهر ششم در تهران، مطالبه جامعه معلولان در حوزه دسترس پذیری را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهند. همچنین ایجاد کارگروه های تخصصی که شاکله آن را نخبگان معلول و افراد آشنا به این حوزه تشکیل می دهند از جمله مواردی است که اعضای شورا های ششم باید به آن توجه ویژه داشته باشند و از حضور مشاوران معلول در این کارگروه ها استفاده کنند.

منبع: ماهنامه ی مانا.

توسط شرکت پکتوس

پکتوس: به صورت اختصاری، مخفف ( پشتیبانی، کیفیت، تحقیقات و ساخت ) است. شركت دانش بنیان پكتوس، اولين توليد كننده تجهيزات کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) ويژه نابينايان در تاریخ 22 مرداد سال 1370 توسط جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف تأسيس شد و از بدو تأسيس تا کنون که در سال جاری وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شده است، در زمينه توليد تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي ويژه نابينايان و کمبینایان فعال بوده است. در سال های اخیر، این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان، برنامه هایی را نیز در جهت دسترس پذیر کردن خدمات اجتماعی برای این قشر عملیاتی کرده است. از زمان تأسیس شرکت پکتوس سه سال گذشت تا اولین محصول این شرکت برای نابینایان عرضه شد. اولين كامپيوتر براي نابينايان در ايران در سال 1373 به نام كامپيوتر گوياي اميد ساخته شد. اين كامپيوتر با خروجی صوتی تك حرف خوان فارسی، انگليسي و عربي با هدف تسهيل امر خواندن، نوشتن و تصحيح كتب بريل ساخته شد. از آنجایی که تا آن سال هنوز هیچ یک از افراد با آسیب بینایی تجربه کار کردن مستقل با سیستم های رایانه ای را نداشتند، لزوم آموزش کامپیوتر به آنها بسیار ضروری بود. در همین راستا در سال 1374، اولين دوره آموزش كامپيوتر به نابینایان، در مجتمع خدمات بهزيستي نابينايان کشور رودکی و براي كارشناسان بهزیستی سراسر استان های کشور برگزار شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز این دوره ها، کلاس های آموزش کامپیوتر به افراد نابینا و کمبینا نیز در مؤسسه رودکی از سال 1374 آغاز شد و این امر برای سال های متمادی ادامه داشت. از سال 1374 به بعد، پکتوس تولیدات سخت افزاری خود را گسترش داد که از جمله آنها می توان به ارائه دستگاه یادداشت الکترونیکی بریل گویا (اسفندیار) و ارائه چاپگر و ماشین تایپ بریل (فرهاد) در سال 1374 اشاره کرد. نیاز های نابینایان و استفاده آنها از فناوری های نوین آموزشی تنها محدود به استفاده از سیستم های تبدیل متن به گفتار نبود. بررسی شرایط نابینایان در سایر کشور ها نیز نشان می داد نابینایان برای دسترسی بهتر و دقیقتر به متون نیازمند دستگاهی هستند تا پوشش خط رسمی آنها یعنی خط بریل را برایشان فراهم کند. به همین جهت مطالعاتی در زمینه تولید مانیتور بریل در شرکت پکتوس آغاز شد. تا اینکه در نهایت در سال 1376 اولين نسل از مانيتور بريل در ايران به نام دستگاه برجسته‌نگار توليد شد. لذا براي اولين بار در جهان، نابينايان قادر به استفاده الكترونيکی از متون فارسي و عربي به خط بريل شدند. دستگاه برجسته نگار یک با کابل پارالل به کامپیوتر وصل میشد و خروجی بریل را برای کاربران نابینا فراهم می کرد. در کنار تولیدات سخت افزاری برای بهبود کیفیت آموزشی و شغلی نابینایان، همچنان توسعه نرم افزار های مرتبط با این قشر نیز مد نظر شرکت پکتوس بود. از این رو، در سال 1378 نرم افزار تبدیل متن به گفتار نوید که تا این سال به صورت تک حرف خوان بود، قادر به خواندن کلمات شد. در نتیجه خروجي صوتي كلمه خوان جايگزين نمونه حرف خوان شد. در سال 1379 مبدل رایانه شخصی نوید عرضه شد. مبدل نوید کیبورد بریلی بود که با اتصال یک کارت صدای اختصاصی به کامپیوتر و نرم افزار های تبدیل متن به گفتار، زمینه استفاده بهتر نابینایان از کامپیوتر را فراهم می کرد. پس از فراهم کردن تجهیزات کمک آموزشی بریل و گویا برای نابینایان، ساخت دستگاهی برای انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان نیز در دستور کار مدیران شرکت پکتوس قرار گرفت. در همین راستا، در سال 1379 سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش یک، تولید شد. نابینایان از طریق سیستم سروش، می توانند سوژه مورد نظر خود را که بر روی کاغذ های مخصوص برجسته شده لمس کرده و از طریق نرم افزار های طراحی شده، اطلاعات سوژه مورد نظر را به دست آورند. هم زمان با پروژه های تحقیقاتی شرکت پکتوس برای توسعه تجهیزات توانبخشی برای نابینایان، در سایر کشور های جهان نیز تولید این تجهیزات سیر صعودی یافته بود. تا پیش از سال 1380، نرم افزارهای DSR (DOS SCREEN READER) و WSR (WINDOWS SCREEN READER) نرم افزارهای screen reader تولیدی این شرکت بودند. اما ارائه نرم افزار جاز و توسعه همه جانبه این صفحه خوان، برنامه نویسان شرکت پکتوس را بر آن داشت تا به فکر فراهم کردن پوشش فارسی برای نرم افزار جاز باشند. از این رو، نام نرم افزار پکجاز بعنوان پوشش فارسی صفحه خوان جاز و مجموعه نوید بعنوان یک مجموعه از نرم افزارهای کاربردی بدون نیاز به صفحه خوان جاز، شامل شش نرم افزار قرآن، دیکشنری، کتابخانه الکترونیک، دفترچه یادداشت، شطرنج و ویرایشگر ارائه گردیدند. در سال 1381 و 1382، نرم افزارهای نويد 4 و پکجاز، مجموعه كاملي از ابزار هاي دسترسي نابينايان به كامپيوتر به زبان فارسی را فراهم کرد. با پیشرفت روز به روز سیستم های رایانه ای و تغییر پورت های کامپیوتری از پارالل به یو اس بی، سبب شد تا نسل دوم برجسته نگار (مانیتور و کیبورد بریل) تولید شود. برجسته نگار 2، نمايشگر لمسي بريل با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذيه، در سال 1384 عرضه شد. در همین سال نیز سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش 2، با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذیه ساخته شد. در اواسط دهه هشتاد، همچنان توسعه نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز و مجموعه نرم افزاری نوید، مورد توجه برنامه نویسان شرکت پکتوس بود. از این رو، مجموعه نويد 5 و پکجاز 8 مبتني بر موتور توليد صوت ماشيني در سال 1386 تولید و روانه بازار شد. چهار سال بعد یعنی در سال 1390، نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز با صدای انسانی مرد و زن ساخته و در اسفند ماه سال 92 عرضه شد.نسخه قابل تکثیر نرم افزار پکجاز در سال 92 توسط سازمان بهزیستی خریداری شد و به صورت رایگان در اختیار نابینایان و کمبینایان قرار گرفت. تا به حال این برنامه سه بار بروز رسانی شده که آخرین آپدیت آن نیز در اسفند ماه سال 94 عرضه شده است. به مرور زمان با افزایش حضور نابینایان در دانشگاه ها و به منظور دسترسی بهتر به منابع مطالعاتی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفت. از این رو، در سال 1389 دستگاه برجسته نگار 3 با هدف استفاده انفرادی کاربران تولید شد. این نسل از دستگاه های مانیتور و کیبورد بریل، در ابعادی کوچکتر و با وزنی کمتر عرضه شد و قادر به پشتیبانی از 20 کاراکتر بریل است. همچنین در سال 1390، نرم افزار دکلمه (پخش کننده فایل های صوتی و متنی با فرمت دیزی) ارائه گردید. با عرضه نرم افزار دکلمه، ساخت نرم افزاری برای تولید کتب با فرمت دیزی ضروری به نظر میرسید. در همین راستا در سال 1392، نرم افزار تولید کتاب دیزی با نام تک گو، تولید شد. توسعه دستگاه برجسته نگار همواره جزء اهداف شرکت پکتوس محسوب می شود. در سال 1394، برجسته نگار با فناوری ( HID ) با دو قابلیت جدید نصب خودکار درایور ویندوز و امکان تنظیم سطح نقاط بریل (سفت یا نرم کردن نقاط بریل) تولید شد. یکی از اصلی ترین پروژه های شرکت پکتوس، در سال های اخیر، ارائه آخرین نسل از برجسته نگار های هوشمند موجود در بازار جهانی (BRAILLE NOTETAKER) بود. سر انجام این پروژه تحقیقاتی در اسفندماه سال 1396 تبدیل به یک محصول قابل عرضه در بازار شد و هم اکنون در مرحله نهایی بروز رسانی برنامه های خود قرار دارد. برجسته نگار هوشمند همراه یا همان نوت تیکر، دارای سیستم عامل لینوکس بوده و بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر، این امکان را به نابینایان میدهد متون خود را با فرمت های رایج ورد به صورت صوتی و بریل بخوانند، به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ کنند، موسیقی ها و کلیه فایل های صوتی خود را بشنوند، به گوشی اندروید خود متصل شوند و بسیاری امکانات دیگر که در این دستگاه گنجانده شده است. از سال 1392، در کنار تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای نابینایان، دسترس پذیر کردن خدمات مختلف اجتماعی در دستور کار شرکت پکتوس قرار گرفته است. این برنامه ها عمدتاً با همکاری انجمن نابینایان ایران پیگیری می شود. در همین راستا، دسترس پذیر کردن خدمات شعب بانکی برای نابینایان برای اولین بار در ایران در سال 1394 در پست بانک اجرایی شد. با طراحی یک نرم افزار و با کمک گرفتن از دستگاه برجسته نگار، نابینایان می توانند کلیه خدمات بانکی ارائه شده در شعب بانک ها را خود به صورت مستقل انجام دهند. دسترس پذیری موزه ها که یک مورد از آنها در موزه ایران باستان عملیاتی شده، یکی دیگر از مواردی است که شرکت پکتوس در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه نیز در حال توسعه است. سامانه فروشگاهی نابینایان، یکی دیگر از خدمات جذاب شرکت پکتوس در زمینه دسترس پذیری خدمات مختلف اجتماعی برای نابینایان است. سامانه فروشگاهی نابینایان که اسفندماه سال 96 برای اولین بار در شعبه بیهقی فروشگاه شهروند عملیاتی شد، این امکان را به نابینایان می دهد تا خود به صورت مستقل از کلیه اقلام موجود در فروشگاه به همراه قیمت آنها مطلع شده و به واسطه طراحی یک نرم افزار که به بانک اطلاعات فروشگاه متصل است، اقلام خود را خریداری کرده و به وسیله مسئول سامانه فروشگاهی نابینایان، آن را از سطح فروشگاه جمعآوری کند. دسترس پذیر کردن سایت های اینترنتی و اپلیکیشن های پر کاربرد اندرویدی نیز از دیگر کار های جاری شرکت پکتوس است که مهمترین آن، دسترس پذیری کامل سایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی www.iran.gov.ir است. شرکت پکتوس، با ایجاد یک سایت پویا در زمینه ی نابینایان و فناوری اطلاعات، تلاش دارد مسئولیت های اجتماعی خود را نیز جامع عمل پوشانده و از طریق این وبسایت نیز خدمات بیشتری به معلولان با آسیب بینایی عرضه کند. وبسایت pactos.net که با مدیریت امیر سرمدی از خبرنگاران و روزنامه نگاران نابینا و تعداد محدودی از نابینایان متخصص در زمینه آیتی اداره می شود، در صدد آن است خلأ اطلاعاتی یک وبسایت تخصصی در زمینه آموزش، فناوری و اخبار مرتبط با نابینایان چه در داخل و چه خارج از کشور را پر کند. پوشش اخبار نابینایان در رسانه های جهان، آشنایی با نابینایان برجسته خارج از کشور، پوشش اهم اخبار مربوط به نابینایان با گرداوری و تنظیم از رسانه های داخلی، مجموعه ثابت ترفند که شامل آموزش اپلیکیشن های پر کاربرد برای نابینایان است، معرفی سایت ها و نرم افزار های دسترس پذیر و دکه خبر دنیای موبایل و کامپیوتر که به بررسی خبر های روز حوزه تکنولوژی و فناوری می پردازد، از جمله مهمترین شرح وظایف وبسایت نابینایان شرکت پکتوس است. از شما کاربر گرامی خواهش مندیم، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق بخش تماس با ما در میان گذارید. شماره های تماس با شرکت پکتوس: 88810291-292

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 4 =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *