وضعیت آموزش خط بریل در مدارس استثنایی از گذشته تا کنون

به مناسبت روز جهانی بریل،قصد داریم وضعیت آموزش خط بریل را از سالهای پیش تا کنون در مدارس استثنایی بررسی کنیم.

سودابه محمدی، معلم پرورشی دانش آموزان مدارس عادی، سال 77 مقطع آمادگی را در مجتمع دخترانه نرجس در تهران شروع کرده است. او از خاطرات آن روزهای خود می گوید: آن روزها برای آموزش خط بریل در آمادگی، از صفحه ای که سوراخ دار بود استفاده می کردند و مهره هایی که شبیه میخ بود را در آن سفحه جای می دادند. مثلا میخها را در جایگاه یک،سه، چهار و پنج می چیدند و ما باید جایگاه نقطه را تشخیص می دادیم و آنها را می خواندیم. مثلا من باید می گفتم یک حاضر است دو غایب است سه و چهار هم حاضرند ولی به ما نمی گفتند این نشانه کدام حرف است بعد از اینکه توانستیم مهره ها را روی صفحه تشخیص بدهیم و از نظر لمس مشکلی نداشتیم کار نوشتن را روی کارتهایی شروع کردند. برای اینکه خواندن را از سمت چپ شروع کنیم گوشه سمت راست کارت را می بریدند و ما می خواندیم: یک، دو،  سه ،چهار فاصله. .. مشق شبمان هم خواندن همین نقاط بود. بعد از اینکه خواندنمان قوی شد نوشتن این علائم را با لوح شروع کردیم که آن وقت با لوح و قلم آشنا شدیم. مثلا روز اول حرف و نقطه یک را می نوشتیم روز بعد نقطه یک و دو را با هم و به ما نمی گفتند این علائم چه هستند. باید یک لوح پر یک دو می نوشتیم. آن روزها به جز امتحان خودیاری، تحرک و جهت یابی، قصه گویی و شعر، امتحان روخوانی هم داشتیم آن روزها وقتی این علائم را می خواندم فکر می کردم همه چیز را یاد گرفته ام یادم هست تابستان هم همین مشقها را دادند که هر روز یکی از نقطه ها را بنویسیم. من تکالیف را با نهایت دقت انجام می دادم ولی وقتی دیدم معلم کلاس اولم تکالیف را ندید خیلی تعجب کردم و با خود گفتم پس من اینها را برای چه نوشتم؟ این بود تا وقتی وارد کلاس اول شدیم و کم کم معنای چیزهایی را که می نوشتیم فهمیدیم. یعنی آموزش بریل جزء متن درسمان بود یادم هست معلم کلاس اولم خانم طاهره السادات میری بود در کلاس اول رسم این بود که هر گاه کسی توانست اسم خودش را بنویسد باید شیرینی بدهد. نیمه های سال بود که توانستم اسمم را بنویسم و شیرینی دادم. البته معلم اول سال اسم من را روی کتابم نوشته بود ولی خواندنش را بلد نبودم. اما آن روزها اگر کسی مثلا سال چهارم نابینا می شد و وارد مدرسه ما می شد بریل را در کنار درسهای دیگرش یاد می گرفت. خط بریل خط بسیار ساده ای است و کسی که سواد داشته باشد می تواند آن را یک هفته ای هم یاد بگیرد خواهر من هم بریل را یاد گرفته بود و حتی برای من یادداشت می نوشت

-امروزه آموزش خط بریل در مدارس نابینایان بی شباهت به قبل نیست. منیره رستگاری معلم پیش دبستانی مجتمع شهید محبی تهران از روش آموزش خط بریل در این مجتمع می گوید: بچه هایی که وارد مدرسه ما می شوند دو دسته هستند یک دسته بچه هایی که در خانه آموزش دیده اند و یک سری از مهارتها را آموخته اند و یک سری از بچه ها هم در خانه دست ورزی نداشته اند و وقتی وارد مدرسه می شوند سطحشان صفر است. در رابطه با گروه اول ما باید یک سری زمینه سازی داشته باشیم یعنی باید لامسه آنها تقویت شود. تا بتوانند از دو دستشان کمک بگیرند، با دو دستشان کار کنند و از انگشتانشان استفاده کنند. به خصوص انگشتان اشاره باید بیشتر تقویت شوند. برای همین با این بچه ها یک سری تمرینات مثل جداسازی حبوباترا انجام می دهیم . همچنین کارتهای سمباده ای داریم و هم کارتهای پارچه ای مانند پارچه های نرم، زبر،  راه راه و مخملی . بعد از تقویت لامسه و کارهایی مثل چیدن لوح حساب، چیدن لوح مکعبی  و شادی سوزنی و چیدن مهره های چوبی داخل صفحه کار آموزش خط بریل را شروع می کنیم. بعضی از بچه ها خیلی زود به این مرحله می رسند و راحت تر می توانند بخوانند ولی یک سری از بچه ها تشخیصشان کند است و به زمان بیشتری نیاز دارند. برای همین  یک سال با آنها برای تقویت لامسه و مهارتهای دیگر کار می کنیم.

س: آیا بچه هایی که از مدارس دیگر وارد محبی می شوند هم دارید؟

ج: بچه هایی هم داریم که از مدارس دیگر می آیند ولی اغلب کم بینا هستند و با آنها خط بینایی کار می کنیم. ولی اگر تشخیص داده شود باید بریل یاد بگیرند از همان ابتدا وارد مدرسه ما می شوند.

س: بچه ای که در سالهای بعدی تحصیل دچار نابینایی می شود چگونه خط بریل را یاد می گیرد؟

ج: بعضی از بچه ها در اثر تصادف، تومور و جراحی و .. نابینا می شوند این بچه ها اگر در پایه آمادگی باشند که آموزش طبق روال پیش می رود اما اگر در پایه های بالاتر باشند ما اول خط بریل را به دانش آموز یاد می دهیم مهارتهای لامسه اش را تقویت می کنیم بعد درس پایه را برایش شروع می کنیم یعنی بلافاصله کتابهای پایه ای را که در بینایی می خوانده برایش شروع نمی کنیم. این فرایند ممکن است یک سال طول بکشد

س: در شرایط حاضر که کلاسها غیر حضوری هستند بچه ها چگونه آموزش می بینند؟

ج: آموزش خط بریل مهارتی است که در آن معلم باید در ارتباط تنگاتنگ با دانش آموز باشد باید دست دانش آموز را هدایت کند و جایگاه نقطه ها را به او نشان بدهد. در این شرایط ما به دانش آموز دسترسی نداریم دانش آموزان ما شش و هفت ساله هستند و همکاری لازم را ندارند برای همین ما به اولیا آموزشهای لازم را انتقال می دهیم یعنی برای مادران فیلم می فرستیم و آنها باید در خانه با بچه ها کار کنند. این فرایند به سختی صورت می گیرد چون بچه ها با مادران همکاری ندارند. زیربار درس نمی روند و کارهای درسی را انجام نمی دهند. و شرایط سختی است برای دانش آموزانی که بخواهند بریل را یاد بگیرند در واقع آموزش ما آموزش به اولیا است.

س: کار ارزیابی چگونه انجام می شود؟

ج: اولیا از تمریناتی که بچه ها انجام می دهند فیلم می گیرند و برای ما می فرستند مثلا آنها مهره های چوبی را چیده اند و بچه ها می خوانند. ما طبق فیلمهایی که اولیا برایمان می فرستند بچه ها را ارزیابی می کنیم.

-در سنندج اما با بهار حاجی میرزایی معلم خط بریل در مدرسه استثنایی توکل گفتگو کردیم خانم حاجی میرزایی نیز تصویری از وضعیت آموزش خط بریل در این منطقه ارائه می دهد: اگر بچه های نابینا به مدرسه ما مراجعه کنند آنها را از چهار سالگی پذیرش می کنیم. و جلساتی با آنها داریم تا شش سالگی که به عنوان آمادگی کار آموزش و تقویت حواس را شروع می کنیم از جمله لامسه و اگر امکان پذیر باشد در همان آمادگی اول به کلاس اول می روند ولی اگر بچه وضعیت خوبی از نظر لامسه نداشته باشد یعنی آمادگی لازم را برای بریل خوانی به دست نیاورد برایش آمادگی دوم می گذاریم تا جایگاه نقاط برایش جا بیفتد و بعد به کلاس اول برود. الان بچه هایی که در مدرسه داریم کم شنوایی و اوتیسم را هم همراه با نابینایی دارند برای همین سعی می کنیم آمادگی یک و دو را کاملا بگذرانند. ما به این بچه ها جایگاه نقاط را با استفاده از صفحه ها و کارتهایی یاد می دهیم و مفاهیم بالا و پایین و سمت راست و چپ را با آنها کار می کنیم. برای آشنایی با حروف هم اول خواندن نقاط و بعد نوشتن آنها را با بچه کار می کنیم. مثلا حرف دال  را می گوییم نقاط را در بالا سمت چپ ،بالا سمت راست و وسط سمت راست بگذارد و در کلاس اول معلم به او می گوید این نوشته را می گوییم حرف دال. امسال یک کودک ما فقط نابینایی دارد و دو سه تای دیگر چند معلولیتی هستند. بچه برای یادگیری خط بریل حداقل هوش را لازم دارد چون از سمت راست می نویسیم و از سمت چپ می خوانیم و عوض شدن جهت خانه ها تمرکز و هوش متوسط به بالا را لازم دارد.

به این ترتیب بچه ای که اوتیسم است یا کم شنوایی دارد آمادگی یک و دو را لازم دارد.

س: در شرایط آموزش غیر حضوری کار را چطور ادامه می دهید؟

ج: امسال معلم کلاس مادران بچه ها را به مدرسه دعوت می کند و به آنها آموزش می دهد و مشق را از بچه ها می خواهد. در واقع امسال مادران ،معلم شده اند. البته درسها را در شبکه شاد هم می گذارند اما درس جدید را به مادر یاد می دهند.

س: یعنی امکان آموزش غیر حضوری وجود ندارد؟

ج: برای بچه های کوچک نه . ولی من ماه پیش آموزش بریل را برای همکاران داشتم البته مانند حضوری نمی توان مطلب را جا انداخت ولی در ارزیابی که داشتم برای همکاران بد نبود.

س: در کلاسهای مدرسه معلولیتها با هم ادغام هستند ؟

ج: ما امسال دو کلاس ضمیمه آسیب دیده بینایی داریم که در یک کلاس، یک کلاس اولی، دو نفر آمادگی و یک کودک چهار ساله داریم. و در کلاس دیگرمان از پایه سوم چهارم پنجم و ششم هر کدام یک شاگرد داریم. بچه های ما اگر در کلاس اول و دوم خوب باشند برای کلاس سوم به مدرسه عادی می روند. و معلم رابط به آنها داده می شود.

س: بچه هایی که دیرتر وارد می شوند یا بعدا نابینا می شوند چگونه خط بریل را یاد می گیرند؟

ج: اگر به سمت مدرسه هدایت شوند ما تا 17 سال هم در ابتدایی پذیرش داریم. بعلاوه در سنندج موسسه ای داریم به نام دار الاحسان که در روستاها مثلا دختران نابینا یی که سواد ندارند را پیدا می کند و به آنها آموزش می دهد در این موسسه شرط سنی نداریم  من در این موسسه هم شاگرد 18 ساله دارم هم 35 ساله. در چند سالی که از فعالیت این موسسه می گذرد تا حال شش نفر در دانشگاه پذیرفته شده اند. در دارالاحسان مانند نهضت سواد آموزی افراد ثبت نام می شوند و بریل را آموزش میبینند.

-محسن احمدی معلم نابینای پایه چهارم و پنجم در تنها مدرسه استثنایی سبزوار است. احمدی از وضعیت آموزش خط بریل به کودکان در بدو ورود به مدرسه می گوید: کوچکترین دانش آموز ما در مدرسه پنج ساله است. وقتی بچه نابینا وارد مدرسه می شود یکی دو سال آمادگی را می گذراند و بسته به شرایط بچه وقتی مهارت دست ورزی را آموخت وارد کلاس اول می شود. امسال تا اوایل آبان کلاسها با 30 تا 50 درصد دانش آموزان برگزار می شد ولی بعد مدارس غیر حضوری شد

س: معلمهای پایه های بالاتر هم با خط بریل آشنایی دارند؟

ج:  معلمان مدرسه ما که با نابینایان کار می کنند با خط بریل آشنا هستند ولی مثلا سال 96 در مدرسه دانش آموزی داشتیم که از مدرسه دیگری آمده بود که متوجه شدیم بریل را اشتباه یاد گرفته چون معلمش با خط بریل آشنا نبوده و آن را به صورت برعکس یاد داده یعنی به جای نقطه یک و دو برای حرف “ب” نقاط چهار و پنج را یاد داده بود. که با زحمت زیاد همکارمان توانست او را به شرایط عادی برگرداند. در مدرسه ما حتی همکاران بینا هم که رشته تحصیلیشان مرتبط با کودکان استثنایی بوده با خط بریل آشنا هستند. مدرسه ما پسرانه و دخترانه است و همه کودکان نابینا برای آموزش به اینجا می آیند.

-یکی از برنامه های آموزش و پرورش استثنایی در سال جاری نهضت آموزش خط بریل به معلمان و اولیا دانش آموزان با آسیب بینایی  است دکتر مجید هداوند معاون برنامه ریزی آموزشی و توانبخشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی در باره دستاوردهای این برنامه می گوید: هدف ما از این برنامه این بوده که معلمان را با مهارتهای چندگانه تربیت کنیم. با توجه به تعداد معلمان متخصصی که داریم و دانش تخصصی که هر یک از آنها دارند اقدام به برگزاری نهضت آموزش خط بریل در سطح کشور کردیم . ابتدا نیروها را در مدارس شناساییکردیم و میزان آشنایی آنها را با خط بریل سنجیدیم و بعد اقدام به تأمین مدرس برای آموزش خط بریل کردیم. با توجه به برش استانی که انجام دادیم تصمیم بر این شد که امسال به هزار نفر در سطح کشور خط بریل را آموزش دهیم که چهل ساعت ویژه معلمان و چهل ساعت هم ویژه والدین در نظر گرفته شد.  تا امروز نزدیک به ششصد نفر از معلمان و 150 نفر از والدین آموزشهای لازم را دریافت کرده اند و 27 استان نهضت آموزش خط بریل را به پایان رسانده اند و کلاسها در 5 استان هم در حال برگزاری است. علاوه بر این ما تهیه و تولید لوح علائم خط بریل را با همکاری شرکت صنایع آموزشی برای معرفی بریل به معلمان و دانشجویان و اولیا شروع کردیم. دو هزار لوح علائم خط بریل و دو هزار لوح علائم حساب افزار را بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ،معلمان و والدین به طور رایگان توزیع کردیم همچنین تهیه و تدوین فیلم مستند آموزشی خط بریل را در 36 بخش با رویکرد آموزش مقدمات خط بریل و روشهای تربیت حس لامسه نو آموزان با آسیب بینایی را در دست تهیه داریم که به زودی به مرحله بهره برداری می رسد و منبع بسیار غنی برای معلمان و دانشجویان در ابتدای استخدام به عنوان معلم در رشته های آموزش کودکان استثنایی است. همچنین کارگاه آموزش معلمان با مهارتهای چندگانه را راه انداختیم. تنوع معلولیت در دانش آموزان ما زیاد است و تعدادی از نیروهای ما در حال بازنشستگی هستند بعلاوه بعضی از نیروهای ما تخصص لازم را در رشته خاص ندارند. ما برای جبران کمبود نیرو باید گروههای متفاوت دانش آموزی را در نظر بگیریم از این رو اقدام به برگزاری کارگاه “معلمان با مهارتهای چندگانه “کردیم که در آن قرار است ده درصد از معلمان دانش آموزان کم توان ذهنی را با 120 صاعت آموزش تخصصی در حوزه نابینا، ناشنوا و طیف اوتیسم آموزش بدهیم که در حوزه نابینا 20 ساعت به آموزش خط بریل اختصاص پیدا کرده

-با همت معلمان دانش آموزان نابینا و مسئولان آموزش و پرورش استثنایی امید آن می رود وضعیت آموزش خط بریل در مدارس هر سال بهتر از سال قبل شود.

منبع: ایران سپید.

درباره شرکت پکتوس

پکتوس: به صورت اختصاری، مخفف ( پشتیبانی، کیفیت، تحقیقات و ساخت ) است. شركت دانش بنیان پكتوس، اولين توليد كننده تجهيزات کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) ويژه نابينايان در تاریخ 22 مرداد سال 1370 توسط جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف تأسيس شد و از بدو تأسيس تا کنون که در سال جاری وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شده است، در زمينه توليد تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي ويژه نابينايان و کمبینایان فعال بوده است. در سال های اخیر، این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان، برنامه هایی را نیز در جهت دسترس پذیر کردن خدمات اجتماعی برای این قشر عملیاتی کرده است. از زمان تأسیس شرکت پکتوس سه سال گذشت تا اولین محصول این شرکت برای نابینایان عرضه شد. اولين كامپيوتر براي نابينايان در ايران در سال 1373 به نام كامپيوتر گوياي اميد ساخته شد. اين كامپيوتر با خروجی صوتی تك حرف خوان فارسی، انگليسي و عربي با هدف تسهيل امر خواندن، نوشتن و تصحيح كتب بريل ساخته شد. از آنجایی که تا آن سال هنوز هیچ یک از افراد با آسیب بینایی تجربه کار کردن مستقل با سیستم های رایانه ای را نداشتند، لزوم آموزش کامپیوتر به آنها بسیار ضروری بود. در همین راستا در سال 1374، اولين دوره آموزش كامپيوتر به نابینایان، در مجتمع خدمات بهزيستي نابينايان کشور رودکی و براي كارشناسان بهزیستی سراسر استان های کشور برگزار شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز این دوره ها، کلاس های آموزش کامپیوتر به افراد نابینا و کمبینا نیز در مؤسسه رودکی از سال 1374 آغاز شد و این امر برای سال های متمادی ادامه داشت. از سال 1374 به بعد، پکتوس تولیدات سخت افزاری خود را گسترش داد که از جمله آنها می توان به ارائه دستگاه یادداشت الکترونیکی بریل گویا (اسفندیار) و ارائه چاپگر و ماشین تایپ بریل (فرهاد) در سال 1374 اشاره کرد. نیاز های نابینایان و استفاده آنها از فناوری های نوین آموزشی تنها محدود به استفاده از سیستم های تبدیل متن به گفتار نبود. بررسی شرایط نابینایان در سایر کشور ها نیز نشان می داد نابینایان برای دسترسی بهتر و دقیقتر به متون نیازمند دستگاهی هستند تا پوشش خط رسمی آنها یعنی خط بریل را برایشان فراهم کند. به همین جهت مطالعاتی در زمینه تولید مانیتور بریل در شرکت پکتوس آغاز شد. تا اینکه در نهایت در سال 1376 اولين نسل از مانيتور بريل در ايران به نام دستگاه برجسته‌نگار توليد شد. لذا براي اولين بار در جهان، نابينايان قادر به استفاده الكترونيکی از متون فارسي و عربي به خط بريل شدند. دستگاه برجسته نگار یک با کابل پارالل به کامپیوتر وصل میشد و خروجی بریل را برای کاربران نابینا فراهم می کرد. در کنار تولیدات سخت افزاری برای بهبود کیفیت آموزشی و شغلی نابینایان، همچنان توسعه نرم افزار های مرتبط با این قشر نیز مد نظر شرکت پکتوس بود. از این رو، در سال 1378 نرم افزار تبدیل متن به گفتار نوید که تا این سال به صورت تک حرف خوان بود، قادر به خواندن کلمات شد. در نتیجه خروجي صوتي كلمه خوان جايگزين نمونه حرف خوان شد. در سال 1379 مبدل رایانه شخصی نوید عرضه شد. مبدل نوید کیبورد بریلی بود که با اتصال یک کارت صدای اختصاصی به کامپیوتر و نرم افزار های تبدیل متن به گفتار، زمینه استفاده بهتر نابینایان از کامپیوتر را فراهم می کرد. پس از فراهم کردن تجهیزات کمک آموزشی بریل و گویا برای نابینایان، ساخت دستگاهی برای انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان نیز در دستور کار مدیران شرکت پکتوس قرار گرفت. در همین راستا، در سال 1379 سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش یک، تولید شد. نابینایان از طریق سیستم سروش، می توانند سوژه مورد نظر خود را که بر روی کاغذ های مخصوص برجسته شده لمس کرده و از طریق نرم افزار های طراحی شده، اطلاعات سوژه مورد نظر را به دست آورند. هم زمان با پروژه های تحقیقاتی شرکت پکتوس برای توسعه تجهیزات توانبخشی برای نابینایان، در سایر کشور های جهان نیز تولید این تجهیزات سیر صعودی یافته بود. تا پیش از سال 1380، نرم افزارهای DSR (DOS SCREEN READER) و WSR (WINDOWS SCREEN READER) نرم افزارهای screen reader تولیدی این شرکت بودند. اما ارائه نرم افزار جاز و توسعه همه جانبه این صفحه خوان، برنامه نویسان شرکت پکتوس را بر آن داشت تا به فکر فراهم کردن پوشش فارسی برای نرم افزار جاز باشند. از این رو، نام نرم افزار پکجاز بعنوان پوشش فارسی صفحه خوان جاز و مجموعه نوید بعنوان یک مجموعه از نرم افزارهای کاربردی بدون نیاز به صفحه خوان جاز، شامل شش نرم افزار قرآن، دیکشنری، کتابخانه الکترونیک، دفترچه یادداشت، شطرنج و ویرایشگر ارائه گردیدند. در سال 1381 و 1382، نرم افزارهای نويد 4 و پکجاز، مجموعه كاملي از ابزار هاي دسترسي نابينايان به كامپيوتر به زبان فارسی را فراهم کرد. با پیشرفت روز به روز سیستم های رایانه ای و تغییر پورت های کامپیوتری از پارالل به یو اس بی، سبب شد تا نسل دوم برجسته نگار (مانیتور و کیبورد بریل) تولید شود. برجسته نگار 2، نمايشگر لمسي بريل با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذيه، در سال 1384 عرضه شد. در همین سال نیز سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش 2، با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذیه ساخته شد. در اواسط دهه هشتاد، همچنان توسعه نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز و مجموعه نرم افزاری نوید، مورد توجه برنامه نویسان شرکت پکتوس بود. از این رو، مجموعه نويد 5 و پکجاز 8 مبتني بر موتور توليد صوت ماشيني در سال 1386 تولید و روانه بازار شد. چهار سال بعد یعنی در سال 1390، نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز با صدای انسانی مرد و زن ساخته و در اسفند ماه سال 92 عرضه شد.نسخه قابل تکثیر نرم افزار پکجاز در سال 92 توسط سازمان بهزیستی خریداری شد و به صورت رایگان در اختیار نابینایان و کمبینایان قرار گرفت. تا به حال این برنامه سه بار بروز رسانی شده که آخرین آپدیت آن نیز در اسفند ماه سال 94 عرضه شده است. به مرور زمان با افزایش حضور نابینایان در دانشگاه ها و به منظور دسترسی بهتر به منابع مطالعاتی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفت. از این رو، در سال 1389 دستگاه برجسته نگار 3 با هدف استفاده انفرادی کاربران تولید شد. این نسل از دستگاه های مانیتور و کیبورد بریل، در ابعادی کوچکتر و با وزنی کمتر عرضه شد و قادر به پشتیبانی از 20 کاراکتر بریل است. همچنین در سال 1390، نرم افزار دکلمه (پخش کننده فایل های صوتی و متنی با فرمت دیزی) ارائه گردید. با عرضه نرم افزار دکلمه، ساخت نرم افزاری برای تولید کتب با فرمت دیزی ضروری به نظر میرسید. در همین راستا در سال 1392، نرم افزار تولید کتاب دیزی با نام تک گو، تولید شد. توسعه دستگاه برجسته نگار همواره جزء اهداف شرکت پکتوس محسوب می شود. در سال 1394، برجسته نگار با فناوری ( HID ) با دو قابلیت جدید نصب خودکار درایور ویندوز و امکان تنظیم سطح نقاط بریل (سفت یا نرم کردن نقاط بریل) تولید شد. یکی از اصلی ترین پروژه های شرکت پکتوس، در سال های اخیر، ارائه آخرین نسل از برجسته نگار های هوشمند موجود در بازار جهانی (BRAILLE NOTETAKER) بود. سر انجام این پروژه تحقیقاتی در اسفندماه سال 1396 تبدیل به یک محصول قابل عرضه در بازار شد و هم اکنون در مرحله نهایی بروز رسانی برنامه های خود قرار دارد. برجسته نگار هوشمند همراه یا همان نوت تیکر، دارای سیستم عامل لینوکس بوده و بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر، این امکان را به نابینایان میدهد متون خود را با فرمت های رایج ورد به صورت صوتی و بریل بخوانند، به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ کنند، موسیقی ها و کلیه فایل های صوتی خود را بشنوند، به گوشی اندروید خود متصل شوند و بسیاری امکانات دیگر که در این دستگاه گنجانده شده است. از سال 1392، در کنار تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای نابینایان، دسترس پذیر کردن خدمات مختلف اجتماعی در دستور کار شرکت پکتوس قرار گرفته است. این برنامه ها عمدتاً با همکاری انجمن نابینایان ایران پیگیری می شود. در همین راستا، دسترس پذیر کردن خدمات شعب بانکی برای نابینایان برای اولین بار در ایران در سال 1394 در پست بانک اجرایی شد. با طراحی یک نرم افزار و با کمک گرفتن از دستگاه برجسته نگار، نابینایان می توانند کلیه خدمات بانکی ارائه شده در شعب بانک ها را خود به صورت مستقل انجام دهند. دسترس پذیری موزه ها که یک مورد از آنها در موزه ایران باستان عملیاتی شده، یکی دیگر از مواردی است که شرکت پکتوس در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه نیز در حال توسعه است. سامانه فروشگاهی نابینایان، یکی دیگر از خدمات جذاب شرکت پکتوس در زمینه دسترس پذیری خدمات مختلف اجتماعی برای نابینایان است. سامانه فروشگاهی نابینایان که اسفندماه سال 96 برای اولین بار در شعبه بیهقی فروشگاه شهروند عملیاتی شد، این امکان را به نابینایان می دهد تا خود به صورت مستقل از کلیه اقلام موجود در فروشگاه به همراه قیمت آنها مطلع شده و به واسطه طراحی یک نرم افزار که به بانک اطلاعات فروشگاه متصل است، اقلام خود را خریداری کرده و به وسیله مسئول سامانه فروشگاهی نابینایان، آن را از سطح فروشگاه جمعآوری کند. دسترس پذیر کردن سایت های اینترنتی و اپلیکیشن های پر کاربرد اندرویدی نیز از دیگر کار های جاری شرکت پکتوس است که مهمترین آن، دسترس پذیری کامل سایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی www.iran.gov.ir است. شرکت پکتوس، با ایجاد یک سایت پویا در زمینه ی نابینایان و فناوری اطلاعات، تلاش دارد مسئولیت های اجتماعی خود را نیز جامع عمل پوشانده و از طریق این وبسایت نیز خدمات بیشتری به معلولان با آسیب بینایی عرضه کند. وبسایت pactos.net که با مدیریت امیر سرمدی از خبرنگاران و روزنامه نگاران نابینا و تعداد محدودی از نابینایان متخصص در زمینه آیتی اداره می شود، در صدد آن است خلأ اطلاعاتی یک وبسایت تخصصی در زمینه آموزش، فناوری و اخبار مرتبط با نابینایان چه در داخل و چه خارج از کشور را پر کند. پوشش اخبار نابینایان در رسانه های جهان، آشنایی با نابینایان برجسته خارج از کشور، پوشش اهم اخبار مربوط به نابینایان با گرداوری و تنظیم از رسانه های داخلی، مجموعه ثابت ترفند که شامل آموزش اپلیکیشن های پر کاربرد برای نابینایان است، معرفی سایت ها و نرم افزار های دسترس پذیر و دکه خبر دنیای موبایل و کامپیوتر که به بررسی خبر های روز حوزه تکنولوژی و فناوری می پردازد، از جمله مهمترین شرح وظایف وبسایت نابینایان شرکت پکتوس است. از شما کاربر گرامی خواهش مندیم، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق بخش تماس با ما در میان گذارید. شماره های تماس با شرکت پکتوس: 88810291-292
این نوشته در گزارش, گفت و گو ارسال و , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × پنج =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *