بیانیه رسمی فدراسیون‌های نابینا-ناشنوایی جهان درباره سیاست‌های فراگیر در همه‌گیری کووید ۱۹

متن بیانیه رسمی جامعه جهانی نابینا-ناشنوایی درخصوص سیاست‌های فراگیر در همه‌گیری کووید ۱۹ که توسط گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنای، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ترجمه و در اختیار عموم قرار گرفته است، به شرح زیر است: همکاران عزیز، اکنون تمامی جهان در تلاش برای حفظ خود از دشمن نامرئی ولی مشترک کووید ۱۹ است. با نظر به کنوانسیون حقوق افراد دارای ناتوانی در سازمان ملل متحد نمی‌توانیم بگذاریم افرادی که بیشتر آسیب‌پذیرند مانند نابینا-ناشنوا بدون حمایت باقی بمانند. توصیه‌هایی در مورد سیاست‌های فراگیر جامعه جهانی نابینا-ناشنوایی:  در این زمان آشفتگی که تمام جهان به شدت تحت تأثیر شیوع کووید ۱۹ قرار گرفته افرادی که به طور معمول بیشتر کنار گذاشته می‌شوند و در نظر گرفته نمی‌شوند، در هر بحرانی آسیب‌پذیرترند و در معرض ایزوله شدن مضاعف قرار دارند. افراد نابینا-ناشــنوا هم طبق ماده یازده کنوانســیون حقوق افراد دارای ناتوانی باید به طور یکســان تحت حمایت و حفاظت باشند. تخمین زده می‌شـــود که بین ۰.۰۲ تا ۲ درصـــد از جمعیت جهانی یعنی تقریباً بین ۱۵ تا ۱۵۵ میلیون نفرد در جهان آسیب‌های توام شنوایی و بینایی را تجربه می‌کنند. وقتی آسیب‌های حسی وابسته به سن را هم به آن اضافه کنیم این درصد به ۶ می‌رسد. یعنی حدود ۴۶۷ میلیون نفر در طول زندگی درجاتی از نابینایی-ناشنوایی را تجربه می‌کنند. در بحران کنونی نباید این افراد نادیده گرفته و فراموش شوند. علاوه بر آن تأکید می‌کنیم که افراد در ســـنین بالاتر نســـبت به ویروس کووید ۱۹ آســـیب‌پذیرترند. افراد مســـنتر با ناشنوایی-نابینایی ریسک بالاتری نسبت به دیگران دارند مضافاً اینکه با چالش‌های دیگری مثل دسترسی به اطلاعات و انجام کارهای روزمره و دارو و درمان هم رو به رو هستند. واقعیت مهم این است که آسیب حسی دوگانه این افراد، کار را پیچیده‌تر و نیاز به خدمات مناسب برای کاهش ریسک جدی مربوط به سلامت آنان را بیشتر می‌کند. پیشنهاد کلی شماره ۲ در ماده ۹ کنوانسیون حقوق افراد با ناتوانی طرفین این کنوانسیون را به توانمندسازی افراد نابینا-ناشنوا در دسترسی به اطلاعات، ارتباط و سایر خدمات به منظور زندگی مستقل و مشارکت مؤثر در اجتماع متعهد می‌کند.به همین دلیل اتحادیه ناشنوایی-نابینایی اروپا بر اساس دروندادهای دریافتی از اعضای ملی، تو صیه‌های زیر را گردآوری کرده است. ۱ .اهمیت دسترسی به رسانه‌ها: تمامی رسانه‌ها از طریق زیرنویس، زبان اشاره ملی، نشریات با فونت درشت و کنتراست مناسب به زبان ساده و قابل دسترس برای افراد نابینا-ناشنوا با شند. این امکانات همزمان با اطلاعات داده شده در دسترس باشند.۲ .انتشــار اطلاعات رســمی: آموزش‌های رســمی کووید ۱۹ ،راهنمایی‌ها و دســتورالعمل‌ها در قالب‌های قابل دسترس برای افراد نابینا-ناشنوا فراهم شود. این قالب‌ها شامل چاپ با حروف درشت و خط بریل است.۳ .دسترسی به ارائه‌دهندگان خدمات: کلیه خدماتی که به دلیل شیوع کووید ۱۹ به مردم ارائه می‌شود مانند خدمات هلال احمر، خدمات تلفنی یا کمک‌های روانشناختی، در دسترس افراد نابینا-ناشنوا باشد.۴ .دسترسی به رسانه‌های دیجیتالی: این رسانه‌ها شامل قالب‌های در دسترس به زبان ساده برای افراد نابینا-ناشنوا است. دسترسی آنلاین ویژه نیز با قالب متنی ساده (بدون هیچ تصویر و تبلیغ) با شد که در صورت لزوم ممکن است نیاز به تنظیم داشته باشد. همچنین لازم است که پیام‌ها یا متنهایی با چنین اطلاعاتی بر حسب درخواست فرستاده شود.۵ .دسترسی به تجهیزات حفاظت شخصی: برای تمام افراد نابینا-نا شنوا به دلیل محدودیت‌های حرکتی در دوران قرنطینه یا عدم امکان در کمک گرفتن باید اولویت فوری برای دسترسی اولیه به لوازم حفاظتی مانند ماسک و دستکش در نظر گرفته شود.۶.حفاظت از مترجمان افراد نابینا-ناشنوا ماهیت یگانه ناشنوایی-نابینایی نیازمند لمس نزدیک دست‌های فرد نابینا-ناشنوا توسط مترجم است تا مترجم بتواند اطلاعات نوشتاری و گفتاری محیط اطراف را به فرد نابینا-نا شنوا بدهد. بنابر این، مترجمان نابینا-ناشــنوا که در مراکز اورژانس و بهداشــتی کار می‌کنند نیز باید همان حفاظت‌های بهداشتی و ایمنی را مانند سایر کارکنان حوزه کووید ۱۹ داشته باشند.

۷ .افزایش آگاهی: افزایش فوری آگاهی برای حمایت افراد نابینا-ناشنوا ضروری است و باید با کمک سازمان‌های ملی که نقش کلیدی در کمپین‌های حفاظتی دارند انجام شود.

۸ .دسترسی به خدمات در طول قرنطینه یا نیاز به کمک‌های پز شکی: هنگام قرنطینه یا وقتی نیاز به خدمات بهداشتی وجود دارد، افراد نابینا-نا شنوا باید دسترسی به خدمات مترجمان نابینا-ناشنوا، خدمات حمایتی، کمک شخصی و دسترسی فیزیکی داشته با شند. به این ترتیب افراد نابینا-نا شنوا به دلیل ناتوانیشان کنارگذاشته نمی‌شوند.

۹ .دسترسی به کار و آموزش: خدمات کار و آموزش از راه دور باید به طور یک سان در دسترس تمام کارکنان و دانش‌آموزان دارای ناشنوایی-نابینایی باشد.

۱۰ .محدودیت‌های دوران کووید ۱۹ :اقدامات محدودیت‌های عمومی مثل محدودیت تجمع بیش از دو نفر در بعضی از مکان‌ها باید در مورد افراد نابینا-نا شنوا هم مانند دیگران اجرا شود. این در شرایطی است که اکثر افراد نابینا-ناشنوا نیازمند مترجم هستند تا آموزش‌های لازم را به دست آورند. با در نظر گرفتن اینکه بعضی از این افراد از حمایت خانواده یا روش‌های ارتباطی جایگزین برخوردار نیســتند و بنابر این بســیار حیاتی اســت که چنین شرایط بحرانی با این ناتوانی منحصر به فرد با توجه رفتار شود.

۱۱ .توصیه ما به مأموران حفاظت داده‌ها که به نمایندگی از افراد نابینا-ناشنوا کار می‌کنند این است که تمامی خدمات مستقیم را کاهش دهند و در صورت امکان دورکاری کنند. در عین حال اطمینان حاصل کنند که:_سازمانهای حمایتی خدمات مترجمین نابینا-ناشنوا دردسترس باشند به نحوی که بتوانند به فوریت به کمک افراد نابینا-ناشنوای مسن و تنها بشتابند.

_وظیفه حیاتی اطلاعر سانی به افراد نابینا-نا شنوایی که تنها زندگی می‌کنند انجام شود و این افراد فوریترین اطلاعات را از طریق شیوه ارتباطی مناسب خود شان دریافت کنند و همچنین دسترسی به غذا و دارو داشته باشند.

شناسایی افراد نابینا-نا شنوا: راهنمایی این افراد به استفاده از عصای سفید تا بهتر قابل شناسایی باشند و همراه داشتن کارت رسمی که نشان دهنده ناشنوایی-نابینایی آنان به افراد مسئول یا خدمات اورژانس باشد.

اتحادیه نابینایی-ناشــنوایی اروپا، فدراســیون نابینایی-ناشــنوایی آفریقا، فدراســیون نابینایی-ناشــنوایی  و همراه داشتن کارت رسمی که نشان دهنده ناشنوایی-نابینایی آنان به افراد مسئول یا خدمات اورژانس باشد.

درباره شرکت پکتوس

پکتوس: به صورت اختصاری، مخفف ( پشتیبانی، کیفیت، تحقیقات و ساخت ) است. شركت دانش بنیان پكتوس، اولين توليد كننده تجهيزات کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) ويژه نابينايان در تاریخ 22 مرداد سال 1370 توسط جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف تأسيس شد و از بدو تأسيس تا کنون که در سال جاری وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شده است، در زمينه توليد تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي ويژه نابينايان و کمبینایان فعال بوده است. در سال های اخیر، این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان، برنامه هایی را نیز در جهت دسترس پذیر کردن خدمات اجتماعی برای این قشر عملیاتی کرده است. از زمان تأسیس شرکت پکتوس سه سال گذشت تا اولین محصول این شرکت برای نابینایان عرضه شد. اولين كامپيوتر براي نابينايان در ايران در سال 1373 به نام كامپيوتر گوياي اميد ساخته شد. اين كامپيوتر با خروجی صوتی تك حرف خوان فارسی، انگليسي و عربي با هدف تسهيل امر خواندن، نوشتن و تصحيح كتب بريل ساخته شد. از آنجایی که تا آن سال هنوز هیچ یک از افراد با آسیب بینایی تجربه کار کردن مستقل با سیستم های رایانه ای را نداشتند، لزوم آموزش کامپیوتر به آنها بسیار ضروری بود. در همین راستا در سال 1374، اولين دوره آموزش كامپيوتر به نابینایان، در مجتمع خدمات بهزيستي نابينايان کشور رودکی و براي كارشناسان بهزیستی سراسر استان های کشور برگزار شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز این دوره ها، کلاس های آموزش کامپیوتر به افراد نابینا و کمبینا نیز در مؤسسه رودکی از سال 1374 آغاز شد و این امر برای سال های متمادی ادامه داشت. از سال 1374 به بعد، پکتوس تولیدات سخت افزاری خود را گسترش داد که از جمله آنها می توان به ارائه دستگاه یادداشت الکترونیکی بریل گویا (اسفندیار) و ارائه چاپگر و ماشین تایپ بریل (فرهاد) در سال 1374 اشاره کرد. نیاز های نابینایان و استفاده آنها از فناوری های نوین آموزشی تنها محدود به استفاده از سیستم های تبدیل متن به گفتار نبود. بررسی شرایط نابینایان در سایر کشور ها نیز نشان می داد نابینایان برای دسترسی بهتر و دقیقتر به متون نیازمند دستگاهی هستند تا پوشش خط رسمی آنها یعنی خط بریل را برایشان فراهم کند. به همین جهت مطالعاتی در زمینه تولید مانیتور بریل در شرکت پکتوس آغاز شد. تا اینکه در نهایت در سال 1376 اولين نسل از مانيتور بريل در ايران به نام دستگاه برجسته‌نگار توليد شد. لذا براي اولين بار در جهان، نابينايان قادر به استفاده الكترونيکی از متون فارسي و عربي به خط بريل شدند. دستگاه برجسته نگار یک با کابل پارالل به کامپیوتر وصل میشد و خروجی بریل را برای کاربران نابینا فراهم می کرد. در کنار تولیدات سخت افزاری برای بهبود کیفیت آموزشی و شغلی نابینایان، همچنان توسعه نرم افزار های مرتبط با این قشر نیز مد نظر شرکت پکتوس بود. از این رو، در سال 1378 نرم افزار تبدیل متن به گفتار نوید که تا این سال به صورت تک حرف خوان بود، قادر به خواندن کلمات شد. در نتیجه خروجي صوتي كلمه خوان جايگزين نمونه حرف خوان شد. در سال 1379 مبدل رایانه شخصی نوید عرضه شد. مبدل نوید کیبورد بریلی بود که با اتصال یک کارت صدای اختصاصی به کامپیوتر و نرم افزار های تبدیل متن به گفتار، زمینه استفاده بهتر نابینایان از کامپیوتر را فراهم می کرد. پس از فراهم کردن تجهیزات کمک آموزشی بریل و گویا برای نابینایان، ساخت دستگاهی برای انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان نیز در دستور کار مدیران شرکت پکتوس قرار گرفت. در همین راستا، در سال 1379 سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش یک، تولید شد. نابینایان از طریق سیستم سروش، می توانند سوژه مورد نظر خود را که بر روی کاغذ های مخصوص برجسته شده لمس کرده و از طریق نرم افزار های طراحی شده، اطلاعات سوژه مورد نظر را به دست آورند. هم زمان با پروژه های تحقیقاتی شرکت پکتوس برای توسعه تجهیزات توانبخشی برای نابینایان، در سایر کشور های جهان نیز تولید این تجهیزات سیر صعودی یافته بود. تا پیش از سال 1380، نرم افزارهای DSR (DOS SCREEN READER) و WSR (WINDOWS SCREEN READER) نرم افزارهای screen reader تولیدی این شرکت بودند. اما ارائه نرم افزار جاز و توسعه همه جانبه این صفحه خوان، برنامه نویسان شرکت پکتوس را بر آن داشت تا به فکر فراهم کردن پوشش فارسی برای نرم افزار جاز باشند. از این رو، نام نرم افزار پکجاز بعنوان پوشش فارسی صفحه خوان جاز و مجموعه نوید بعنوان یک مجموعه از نرم افزارهای کاربردی بدون نیاز به صفحه خوان جاز، شامل شش نرم افزار قرآن، دیکشنری، کتابخانه الکترونیک، دفترچه یادداشت، شطرنج و ویرایشگر ارائه گردیدند. در سال 1381 و 1382، نرم افزارهای نويد 4 و پکجاز، مجموعه كاملي از ابزار هاي دسترسي نابينايان به كامپيوتر به زبان فارسی را فراهم کرد. با پیشرفت روز به روز سیستم های رایانه ای و تغییر پورت های کامپیوتری از پارالل به یو اس بی، سبب شد تا نسل دوم برجسته نگار (مانیتور و کیبورد بریل) تولید شود. برجسته نگار 2، نمايشگر لمسي بريل با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذيه، در سال 1384 عرضه شد. در همین سال نیز سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش 2، با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذیه ساخته شد. در اواسط دهه هشتاد، همچنان توسعه نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز و مجموعه نرم افزاری نوید، مورد توجه برنامه نویسان شرکت پکتوس بود. از این رو، مجموعه نويد 5 و پکجاز 8 مبتني بر موتور توليد صوت ماشيني در سال 1386 تولید و روانه بازار شد. چهار سال بعد یعنی در سال 1390، نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز با صدای انسانی مرد و زن ساخته و در اسفند ماه سال 92 عرضه شد.نسخه قابل تکثیر نرم افزار پکجاز در سال 92 توسط سازمان بهزیستی خریداری شد و به صورت رایگان در اختیار نابینایان و کمبینایان قرار گرفت. تا به حال این برنامه سه بار بروز رسانی شده که آخرین آپدیت آن نیز در اسفند ماه سال 94 عرضه شده است. به مرور زمان با افزایش حضور نابینایان در دانشگاه ها و به منظور دسترسی بهتر به منابع مطالعاتی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفت. از این رو، در سال 1389 دستگاه برجسته نگار 3 با هدف استفاده انفرادی کاربران تولید شد. این نسل از دستگاه های مانیتور و کیبورد بریل، در ابعادی کوچکتر و با وزنی کمتر عرضه شد و قادر به پشتیبانی از 20 کاراکتر بریل است. همچنین در سال 1390، نرم افزار دکلمه (پخش کننده فایل های صوتی و متنی با فرمت دیزی) ارائه گردید. با عرضه نرم افزار دکلمه، ساخت نرم افزاری برای تولید کتب با فرمت دیزی ضروری به نظر میرسید. در همین راستا در سال 1392، نرم افزار تولید کتاب دیزی با نام تک گو، تولید شد. توسعه دستگاه برجسته نگار همواره جزء اهداف شرکت پکتوس محسوب می شود. در سال 1394، برجسته نگار با فناوری ( HID ) با دو قابلیت جدید نصب خودکار درایور ویندوز و امکان تنظیم سطح نقاط بریل (سفت یا نرم کردن نقاط بریل) تولید شد. یکی از اصلی ترین پروژه های شرکت پکتوس، در سال های اخیر، ارائه آخرین نسل از برجسته نگار های هوشمند موجود در بازار جهانی (BRAILLE NOTETAKER) بود. سر انجام این پروژه تحقیقاتی در اسفندماه سال 1396 تبدیل به یک محصول قابل عرضه در بازار شد و هم اکنون در مرحله نهایی بروز رسانی برنامه های خود قرار دارد. برجسته نگار هوشمند همراه یا همان نوت تیکر، دارای سیستم عامل لینوکس بوده و بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر، این امکان را به نابینایان میدهد متون خود را با فرمت های رایج ورد به صورت صوتی و بریل بخوانند، به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ کنند، موسیقی ها و کلیه فایل های صوتی خود را بشنوند، به گوشی اندروید خود متصل شوند و بسیاری امکانات دیگر که در این دستگاه گنجانده شده است. از سال 1392، در کنار تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای نابینایان، دسترس پذیر کردن خدمات مختلف اجتماعی در دستور کار شرکت پکتوس قرار گرفته است. این برنامه ها عمدتاً با همکاری انجمن نابینایان ایران پیگیری می شود. در همین راستا، دسترس پذیر کردن خدمات شعب بانکی برای نابینایان برای اولین بار در ایران در سال 1394 در پست بانک اجرایی شد. با طراحی یک نرم افزار و با کمک گرفتن از دستگاه برجسته نگار، نابینایان می توانند کلیه خدمات بانکی ارائه شده در شعب بانک ها را خود به صورت مستقل انجام دهند. دسترس پذیری موزه ها که یک مورد از آنها در موزه ایران باستان عملیاتی شده، یکی دیگر از مواردی است که شرکت پکتوس در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه نیز در حال توسعه است. سامانه فروشگاهی نابینایان، یکی دیگر از خدمات جذاب شرکت پکتوس در زمینه دسترس پذیری خدمات مختلف اجتماعی برای نابینایان است. سامانه فروشگاهی نابینایان که اسفندماه سال 96 برای اولین بار در شعبه بیهقی فروشگاه شهروند عملیاتی شد، این امکان را به نابینایان می دهد تا خود به صورت مستقل از کلیه اقلام موجود در فروشگاه به همراه قیمت آنها مطلع شده و به واسطه طراحی یک نرم افزار که به بانک اطلاعات فروشگاه متصل است، اقلام خود را خریداری کرده و به وسیله مسئول سامانه فروشگاهی نابینایان، آن را از سطح فروشگاه جمعآوری کند. دسترس پذیر کردن سایت های اینترنتی و اپلیکیشن های پر کاربرد اندرویدی نیز از دیگر کار های جاری شرکت پکتوس است که مهمترین آن، دسترس پذیری کامل سایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی www.iran.gov.ir است. شرکت پکتوس، با ایجاد یک سایت پویا در زمینه ی نابینایان و فناوری اطلاعات، تلاش دارد مسئولیت های اجتماعی خود را نیز جامع عمل پوشانده و از طریق این وبسایت نیز خدمات بیشتری به معلولان با آسیب بینایی عرضه کند. وبسایت pactos.net که با مدیریت امیر سرمدی از خبرنگاران و روزنامه نگاران نابینا و تعداد محدودی از نابینایان متخصص در زمینه آیتی اداره می شود، در صدد آن است خلأ اطلاعاتی یک وبسایت تخصصی در زمینه آموزش، فناوری و اخبار مرتبط با نابینایان چه در داخل و چه خارج از کشور را پر کند. پوشش اخبار نابینایان در رسانه های جهان، آشنایی با نابینایان برجسته خارج از کشور، پوشش اهم اخبار مربوط به نابینایان با گرداوری و تنظیم از رسانه های داخلی، مجموعه ثابت ترفند که شامل آموزش اپلیکیشن های پر کاربرد برای نابینایان است، معرفی سایت ها و نرم افزار های دسترس پذیر و دکه خبر دنیای موبایل و کامپیوتر که به بررسی خبر های روز حوزه تکنولوژی و فناوری می پردازد، از جمله مهمترین شرح وظایف وبسایت نابینایان شرکت پکتوس است. از شما کاربر گرامی خواهش مندیم، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق بخش تماس با ما در میان گذارید. شماره های تماس با شرکت پکتوس: 88810291-292
این نوشته در آخرین اخبار نابینایان در رسانه های جهان, رصد آن سوی مرز, مطالب ویژه ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − هفت =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *