با عیدی ۶۳ هزار تومانی چه بخریم/سال تمام شد و دولت 64 درصد بودجه معلولان را نداد

مطابق سال‌های گذشته عیدی، مددجویان بهزیستی به میزان یک ماه مستمری خواهد بود.
عیدی مددجویان سازمان بهزیستی کشور اعم از زنان سرپرست خانوار و معلولان تحت پوشش بهزیستی به میزان یک ماه مستمری پرداخت خواهد شد. به گفته بهروز مروتی (مدیرکمپین حمایت از افراد دارای معلولیت)؛ هر ساله معلولان تحت پوشش بهزیستی، معادل یک ماه مستمری را به عنوان عیدی دریافت می‌کنند و با توجه به بُعد خانوار تعیین می‌شود که برای یک نفر  ۶۳۵۰۰ تومان، خانواده دونفره  ۷۲۰۰۰ تومان، خانواده سه نفره  ۸۵۵۰۰ تومان، خانواده چهارنفره  ۹۸۵۰۰  تومان و خانواده پنج نفره ۱۲۰۰۰۰ تومان خواهد بود.
این درحالی است که طبق اعلام مدیرکل دفتر امور توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی کشور،  ۱۸۰ هزار نفر پشت نوبت دریافت مستمری بهزیستی هستند و طبعاً این افراد ریالی از عیدی نیز دریافت نمی‌کنند. شرایط این افراد احراز شده و در لیست هستند تا به محض تخصیص بودجه مشمول دریافت مستمری شوند یا اگر به هر دلیلی فردی از چرخه خارج شد، مشمولین حاضر در این لیست، جایگیزین شوند.
قانون برای جانبازان اجرا می‌شود؛ برای معلولان عادی نه
وی افزود: واضح است که مبالغی که تحت عنوان مستمری به معلولان و زنان سرپرست خانوار پرداخت می‌شود، هیچ دردی از زندگی آنان دوا نمی‌کند و آنقدر با مخارج واقعی زندگی معلولان فاصله دارد که بسیار تحقیرآمیز است. در عین حال این میزان عیدی ترویج نگرش ترحم برانگیز جامعه به معلولان است.
عدم در نظر گرفتن میزان معلولیت در پرداخت عیدی به معلولان عادی مشکلات، بیش از همه برای افراد دارای معلولیت خیلی شدید مشکل‌زا شده است. طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت؛ دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. اما این قانون با وجود اعتراضات معلولان اجرایی نشده است و امسال افراد دارای معلولیت خیلی شدید که هیچ راه درآمدی نمی‌توانند داشته باشند، چطور باید از پسِ هزینه‌های کمرشکن عید بربیایند؟ رها کردن معلولان در اوضاع و احوالی که کارگران نیز زیر بار هزینه‌های زندگی قد راست نمی‌کنند، چه معنایی دارد؟
عدم تناسب مستمری‌ها با سطح معیشت مددجویان
این فعال صنفی معلولان تصریح کرد: اگر کارگران یک درد دارند، کارگرانِ معلول مستمری‌بگیران بهزیستی هزار درد دارند. در فصل تعیین دستمزد، کارگران بابت افزایش معقول دستمزدها از سوی شورای عالی کار مطالبه‌گری می‌کنند و از حقوقشان می‌گویند. درحالیکه طبق ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه کشور، «دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصدِ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چهارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت نماید.
لازم به ذکر است که افراد دارای معلولیت از دو محل مستمری می‌گیرند؛ یکی از محل هدفمندی یارانه‌ها و دیگری از محل بودجه بهزیستی. با وجود سال‌ها مطالبه‌گری معلولان در سال ۹۸ مستمریِ از محل بودجه بهزیستی، برای یک فرد دارای معلولیت با خانواده سه نفره ۳.۵ درصدِ حداقل دستمزد و برای خانواده چهار نفره ۴.۵ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار است. حال اگر کل مستمری پرداختی به معلولان شامل مستمری از محل هدفمندی یارانه‌ها و مستمری از محل بودجه بهزیستی را به آن بیفزاییم، در سال ۹۸ مستمری معلولان برای یک فرد دارای معلولیت ۹.۱ درصدِ دستمزد مصوب شورای عالی کار، خانواده سه نفره ۱۸.۴ درصد و خانواده چهار نفره ۲۲ درصد است.
اگرچه متن قانون با اضافه کردن کلمه متوسط دستِ بهزیستی را برای پرداخت مستمری‌های اندک بازگذاشته است اما آیا پرداخت یک مستمری معقول نسبت به هزینه‌های زندگی و بر اساس وضعیت درآمدی زندگی آنان نباید پیگیری شود؟
مشکل اصلی عدم تناسب مستمری‌ها با سطح معیشت افراد دارای معلولیت و میزان معلولیت آنان است. افراد دارای معلولیت شدید که پیشتر گفته شد، یک مورد شاخص آن است اما هر یک از معلولان نیز به درجاتی چنین مشکلاتی دارند. بدون اینکه نهادی اصولاً پیگیر این موضوع باشد.
مستمری معلولان تحت پوشش بهزیستی در سال ۹۸ یک افزایش ۲۰ درصدی داشته است که آنهم با ۷ ماه تأخیر فقط از محل بودجه بهزیستی اعمال شده و مبالغ دریافتی از محل هدفمندی یارانه‌ها هیچ افزایشی نداشته است و این افزایش ۲۰ درصدی برای یک فرد، حدوداً ۱۰ هزار تومان بود.
سال تمام شد و دولت ۶۴ درصد بودجه معلولان را پرداخت نکرد
عدم اجرای قانون در قبال مددجویان بهزیستی به یک جمله ختم می‌شود؛ بودجه نداریم. دولت امسال نیز همچون سال گذشته تمام بودجه معلولان را پرداخت نکرده است. تنها طی دو مرحله تاکنون بخشی از بودجه پرداخت شده است. بودجه قانون حمایت از معلولان شامل ۱۱۰۰ میلیارد تومان است که ۳ درصد بابت «قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» کم می‌شود که البته این مسئله حیرت انگیز است که چطور برای تامین توسعه مناطق محروم و رفع تبعیض از اقشار محروم از بودجه اقشار محروم می‌زنند.
این فعال صنفی معلولان می‌گوید: درحالیکه طبق ماده ۶۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید کل بودجه هر سال کمیته و بهزیستی کامل پرداخت شود درحالیکه این اتفاق صورت نمی‌گیرد. گفته می‌شود که امسال قرار است تنها ۷۵ درصد بودجه بهزیستی پرداخت شود.
طبق ماده ۶۷ – کلیه اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه‌ای) کمیته امداد و سازمان بهزیستی در بودجه‌های سالانه صد درصد تخصیص یافته تلقی می‌گردد و احکام مقرر در قوانین بودجه سالانه نافی مفاد این ماده قانونی نمی‌گردد.
به گفته مروتی؛ ۳۵۶ میلیارد تومان از بودجه ۱۰۶۷ میلیارد تومان بابت اجرای قانون حمایت از معلولان از ابتدای سال تاکنون پرداخت شده و ۷۱۱ میلیارد تومان باقی مانده است. سال در حال اتمام است و دولت ۶۴ درصد بودجه معلولان را پرداخت نکرده است.
تعداد زیادی از مددجویان بهزیستی، جمعیتی هستند که در قعر جدول خط فقر جامعه هستند. وقتی حداقل دستمزد با سبد معیشت خانوار فاصله می‌گیرد، کارگران مجبور می‌شوند که چند شیفت کار کنند تا درآمدشان را به هزینه‌ها نزدیک کنند اما بخش‌هایی از جامعه اصولاً چنین امکانی ندارند. هر بار شوک اقتصادی و معیشتی به جامعه به معنای سقوط آزاد معیشت این افراد و نابودی تمام بنیان‌های خانوادگی و معیشتی‌شان می‌تواند باشد. چنانکه پدیده‌های نوظهوری مثل زباله‌گردی معلولان نیز زاده همین مناسبات است. اقتصاد ایران که در پی اجرای سیاست‌های نئولیبرالی به سمت خصوصی‌سازی همه چیز، حتی مراکز بهزیستی پیش رفته است، روز به روز افراد بیشتری را که در لبه پرتگاه معیشت هستند به سمت فقر مطلق هول می‌دهد.
منبع: ایلنا

درباره شرکت پکتوس

پکتوس: به صورت اختصاری، مخفف ( پشتیبانی، کیفیت، تحقیقات و ساخت ) است. شركت دانش بنیان پكتوس، اولين توليد كننده تجهيزات کامپیوتری (سخت افزار و نرم افزار) ويژه نابينايان در تاریخ 22 مرداد سال 1370 توسط جمعي از فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف تأسيس شد و از بدو تأسيس تا کنون که در سال جاری وارد بیست و هشتمین سال فعالیت خود شده است، در زمينه توليد تجهيزات كامپيوتري و الكترونيكي ويژه نابينايان و کمبینایان فعال بوده است. در سال های اخیر، این شرکت علاوه بر فعالیت در زمینه تولید تجهیزات توانبخشی ویژه نابینایان، برنامه هایی را نیز در جهت دسترس پذیر کردن خدمات اجتماعی برای این قشر عملیاتی کرده است. از زمان تأسیس شرکت پکتوس سه سال گذشت تا اولین محصول این شرکت برای نابینایان عرضه شد. اولين كامپيوتر براي نابينايان در ايران در سال 1373 به نام كامپيوتر گوياي اميد ساخته شد. اين كامپيوتر با خروجی صوتی تك حرف خوان فارسی، انگليسي و عربي با هدف تسهيل امر خواندن، نوشتن و تصحيح كتب بريل ساخته شد. از آنجایی که تا آن سال هنوز هیچ یک از افراد با آسیب بینایی تجربه کار کردن مستقل با سیستم های رایانه ای را نداشتند، لزوم آموزش کامپیوتر به آنها بسیار ضروری بود. در همین راستا در سال 1374، اولين دوره آموزش كامپيوتر به نابینایان، در مجتمع خدمات بهزيستي نابينايان کشور رودکی و براي كارشناسان بهزیستی سراسر استان های کشور برگزار شد. پس از برگزاری موفقیت آمیز این دوره ها، کلاس های آموزش کامپیوتر به افراد نابینا و کمبینا نیز در مؤسسه رودکی از سال 1374 آغاز شد و این امر برای سال های متمادی ادامه داشت. از سال 1374 به بعد، پکتوس تولیدات سخت افزاری خود را گسترش داد که از جمله آنها می توان به ارائه دستگاه یادداشت الکترونیکی بریل گویا (اسفندیار) و ارائه چاپگر و ماشین تایپ بریل (فرهاد) در سال 1374 اشاره کرد. نیاز های نابینایان و استفاده آنها از فناوری های نوین آموزشی تنها محدود به استفاده از سیستم های تبدیل متن به گفتار نبود. بررسی شرایط نابینایان در سایر کشور ها نیز نشان می داد نابینایان برای دسترسی بهتر و دقیقتر به متون نیازمند دستگاهی هستند تا پوشش خط رسمی آنها یعنی خط بریل را برایشان فراهم کند. به همین جهت مطالعاتی در زمینه تولید مانیتور بریل در شرکت پکتوس آغاز شد. تا اینکه در نهایت در سال 1376 اولين نسل از مانيتور بريل در ايران به نام دستگاه برجسته‌نگار توليد شد. لذا براي اولين بار در جهان، نابينايان قادر به استفاده الكترونيکی از متون فارسي و عربي به خط بريل شدند. دستگاه برجسته نگار یک با کابل پارالل به کامپیوتر وصل میشد و خروجی بریل را برای کاربران نابینا فراهم می کرد. در کنار تولیدات سخت افزاری برای بهبود کیفیت آموزشی و شغلی نابینایان، همچنان توسعه نرم افزار های مرتبط با این قشر نیز مد نظر شرکت پکتوس بود. از این رو، در سال 1378 نرم افزار تبدیل متن به گفتار نوید که تا این سال به صورت تک حرف خوان بود، قادر به خواندن کلمات شد. در نتیجه خروجي صوتي كلمه خوان جايگزين نمونه حرف خوان شد. در سال 1379 مبدل رایانه شخصی نوید عرضه شد. مبدل نوید کیبورد بریلی بود که با اتصال یک کارت صدای اختصاصی به کامپیوتر و نرم افزار های تبدیل متن به گفتار، زمینه استفاده بهتر نابینایان از کامپیوتر را فراهم می کرد. پس از فراهم کردن تجهیزات کمک آموزشی بریل و گویا برای نابینایان، ساخت دستگاهی برای انتقال مفاهیم تصویری به نابینایان نیز در دستور کار مدیران شرکت پکتوس قرار گرفت. در همین راستا، در سال 1379 سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش یک، تولید شد. نابینایان از طریق سیستم سروش، می توانند سوژه مورد نظر خود را که بر روی کاغذ های مخصوص برجسته شده لمس کرده و از طریق نرم افزار های طراحی شده، اطلاعات سوژه مورد نظر را به دست آورند. هم زمان با پروژه های تحقیقاتی شرکت پکتوس برای توسعه تجهیزات توانبخشی برای نابینایان، در سایر کشور های جهان نیز تولید این تجهیزات سیر صعودی یافته بود. تا پیش از سال 1380، نرم افزارهای DSR (DOS SCREEN READER) و WSR (WINDOWS SCREEN READER) نرم افزارهای screen reader تولیدی این شرکت بودند. اما ارائه نرم افزار جاز و توسعه همه جانبه این صفحه خوان، برنامه نویسان شرکت پکتوس را بر آن داشت تا به فکر فراهم کردن پوشش فارسی برای نرم افزار جاز باشند. از این رو، نام نرم افزار پکجاز بعنوان پوشش فارسی صفحه خوان جاز و مجموعه نوید بعنوان یک مجموعه از نرم افزارهای کاربردی بدون نیاز به صفحه خوان جاز، شامل شش نرم افزار قرآن، دیکشنری، کتابخانه الکترونیک، دفترچه یادداشت، شطرنج و ویرایشگر ارائه گردیدند. در سال 1381 و 1382، نرم افزارهای نويد 4 و پکجاز، مجموعه كاملي از ابزار هاي دسترسي نابينايان به كامپيوتر به زبان فارسی را فراهم کرد. با پیشرفت روز به روز سیستم های رایانه ای و تغییر پورت های کامپیوتری از پارالل به یو اس بی، سبب شد تا نسل دوم برجسته نگار (مانیتور و کیبورد بریل) تولید شود. برجسته نگار 2، نمايشگر لمسي بريل با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذيه، در سال 1384 عرضه شد. در همین سال نیز سيستم كمك آموزشي لمسي و صوتي سروش 2، با قابليت اتصال به پورت USB و بدون نياز به منبع تغذیه ساخته شد. در اواسط دهه هشتاد، همچنان توسعه نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز و مجموعه نرم افزاری نوید، مورد توجه برنامه نویسان شرکت پکتوس بود. از این رو، مجموعه نويد 5 و پکجاز 8 مبتني بر موتور توليد صوت ماشيني در سال 1386 تولید و روانه بازار شد. چهار سال بعد یعنی در سال 1390، نرم افزار تبدیل متن به گفتار پکجاز با صدای انسانی مرد و زن ساخته و در اسفند ماه سال 92 عرضه شد.نسخه قابل تکثیر نرم افزار پکجاز در سال 92 توسط سازمان بهزیستی خریداری شد و به صورت رایگان در اختیار نابینایان و کمبینایان قرار گرفت. تا به حال این برنامه سه بار بروز رسانی شده که آخرین آپدیت آن نیز در اسفند ماه سال 94 عرضه شده است. به مرور زمان با افزایش حضور نابینایان در دانشگاه ها و به منظور دسترسی بهتر به منابع مطالعاتی، بهره گیری از فناوری های نوین آموزشی در دستور کار قرار گرفت. از این رو، در سال 1389 دستگاه برجسته نگار 3 با هدف استفاده انفرادی کاربران تولید شد. این نسل از دستگاه های مانیتور و کیبورد بریل، در ابعادی کوچکتر و با وزنی کمتر عرضه شد و قادر به پشتیبانی از 20 کاراکتر بریل است. همچنین در سال 1390، نرم افزار دکلمه (پخش کننده فایل های صوتی و متنی با فرمت دیزی) ارائه گردید. با عرضه نرم افزار دکلمه، ساخت نرم افزاری برای تولید کتب با فرمت دیزی ضروری به نظر میرسید. در همین راستا در سال 1392، نرم افزار تولید کتاب دیزی با نام تک گو، تولید شد. توسعه دستگاه برجسته نگار همواره جزء اهداف شرکت پکتوس محسوب می شود. در سال 1394، برجسته نگار با فناوری ( HID ) با دو قابلیت جدید نصب خودکار درایور ویندوز و امکان تنظیم سطح نقاط بریل (سفت یا نرم کردن نقاط بریل) تولید شد. یکی از اصلی ترین پروژه های شرکت پکتوس، در سال های اخیر، ارائه آخرین نسل از برجسته نگار های هوشمند موجود در بازار جهانی (BRAILLE NOTETAKER) بود. سر انجام این پروژه تحقیقاتی در اسفندماه سال 1396 تبدیل به یک محصول قابل عرضه در بازار شد و هم اکنون در مرحله نهایی بروز رسانی برنامه های خود قرار دارد. برجسته نگار هوشمند همراه یا همان نوت تیکر، دارای سیستم عامل لینوکس بوده و بدون نیاز به اتصال به کامپیوتر، این امکان را به نابینایان میدهد متون خود را با فرمت های رایج ورد به صورت صوتی و بریل بخوانند، به دو زبان فارسی و انگلیسی تایپ کنند، موسیقی ها و کلیه فایل های صوتی خود را بشنوند، به گوشی اندروید خود متصل شوند و بسیاری امکانات دیگر که در این دستگاه گنجانده شده است. از سال 1392، در کنار تولیدات سخت افزاری و نرم افزاری برای نابینایان، دسترس پذیر کردن خدمات مختلف اجتماعی در دستور کار شرکت پکتوس قرار گرفته است. این برنامه ها عمدتاً با همکاری انجمن نابینایان ایران پیگیری می شود. در همین راستا، دسترس پذیر کردن خدمات شعب بانکی برای نابینایان برای اولین بار در ایران در سال 1394 در پست بانک اجرایی شد. با طراحی یک نرم افزار و با کمک گرفتن از دستگاه برجسته نگار، نابینایان می توانند کلیه خدمات بانکی ارائه شده در شعب بانک ها را خود به صورت مستقل انجام دهند. دسترس پذیری موزه ها که یک مورد از آنها در موزه ایران باستان عملیاتی شده، یکی دیگر از مواردی است که شرکت پکتوس در دستور کار خود قرار داده است. این پروژه نیز در حال توسعه است. سامانه فروشگاهی نابینایان، یکی دیگر از خدمات جذاب شرکت پکتوس در زمینه دسترس پذیری خدمات مختلف اجتماعی برای نابینایان است. سامانه فروشگاهی نابینایان که اسفندماه سال 96 برای اولین بار در شعبه بیهقی فروشگاه شهروند عملیاتی شد، این امکان را به نابینایان می دهد تا خود به صورت مستقل از کلیه اقلام موجود در فروشگاه به همراه قیمت آنها مطلع شده و به واسطه طراحی یک نرم افزار که به بانک اطلاعات فروشگاه متصل است، اقلام خود را خریداری کرده و به وسیله مسئول سامانه فروشگاهی نابینایان، آن را از سطح فروشگاه جمعآوری کند. دسترس پذیر کردن سایت های اینترنتی و اپلیکیشن های پر کاربرد اندرویدی نیز از دیگر کار های جاری شرکت پکتوس است که مهمترین آن، دسترس پذیری کامل سایت درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی www.iran.gov.ir است. شرکت پکتوس، با ایجاد یک سایت پویا در زمینه ی نابینایان و فناوری اطلاعات، تلاش دارد مسئولیت های اجتماعی خود را نیز جامع عمل پوشانده و از طریق این وبسایت نیز خدمات بیشتری به معلولان با آسیب بینایی عرضه کند. وبسایت pactos.net که با مدیریت امیر سرمدی از خبرنگاران و روزنامه نگاران نابینا و تعداد محدودی از نابینایان متخصص در زمینه آیتی اداره می شود، در صدد آن است خلأ اطلاعاتی یک وبسایت تخصصی در زمینه آموزش، فناوری و اخبار مرتبط با نابینایان چه در داخل و چه خارج از کشور را پر کند. پوشش اخبار نابینایان در رسانه های جهان، آشنایی با نابینایان برجسته خارج از کشور، پوشش اهم اخبار مربوط به نابینایان با گرداوری و تنظیم از رسانه های داخلی، مجموعه ثابت ترفند که شامل آموزش اپلیکیشن های پر کاربرد برای نابینایان است، معرفی سایت ها و نرم افزار های دسترس پذیر و دکه خبر دنیای موبایل و کامپیوتر که به بررسی خبر های روز حوزه تکنولوژی و فناوری می پردازد، از جمله مهمترین شرح وظایف وبسایت نابینایان شرکت پکتوس است. از شما کاربر گرامی خواهش مندیم، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با ما از طریق بخش تماس با ما در میان گذارید. شماره های تماس با شرکت پکتوس: 88810291-292
این نوشته در اخبار, اهم اخبار نابینایان در رسانه های داخلی., گزارش, گفت و گو ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − هفت =

لطفا پاسخ عبارت امنیتی را در کادر بنویسید. *