چشم هایت را ببند نوشته ی ویکتوریا پِرِز اسکریوا کتابی برای درک احساسات بچه های نابینا

کتاب «چشم هایت را ببند» نوشته ویکتوریا پِرِز اسکریوا با ترجمه کلودیا رانوچی توسط انتشارات فاطمی منتشر و راهی بازار نشر شد.

کتاب «چشم هایت را ببند» نوشته ویکتوریا پِرِز اسکریوا به تازگی با ترجمه کلودیا رانوچی توسط انتشارات فاطمی … ادامه خواندن