انتشار کتابچه ی سازه های آبی تاریخی شوشتر به خط بریل

مدیر پایگاه میراث جهانی سازه های آبی ـ تاریخی شوشتر از رونمایی از نخستین کتابچه ویژه نابینایان به خط بریل به عنوان بخشی از تلاش های پایگاه در راستای مناسب سازی اطلاعات تاریخی و گردشگری شوشتر برای اقشار آسیب پذیر … ادامه خواندن