ترفند. چگونگی مدیریت ترافیک مصرفی اینترنت در پیامرسان WhatsApp

استفاده از اپلیکیشنِ what’s app در میان کاربران نابینا بسیار مرسوم و محبوب است. شاید دسترس پذیر بودن و کیفیت بالای صدا در این برنامه باعث شده تا این دسته از کاربران، این اپلیکیشن را به بقیه برنامه های پیام رسان ترجیح دهند. اما استفاده ی زیاد از این برنامه، با درد سر هایی هم… ادامه خواندن ترفند. چگونگی مدیریت ترافیک مصرفی اینترنت در پیامرسان WhatsApp