سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت افزایش یافت

بانک مرکزی به منظور جلوگیری از شیوع کرونا، تمهیدات جدیدی ازجمله افزایش سقف کارت به کارت در نظر گرفته است.

با گسترده شدن شیوع کرونا در ایران و قرارگرفتن کل کشور در وضعیت قرمز کرونایی، بانک مرکزی تمهیداتی برای کاهش … ادامه خواندن