امکان ارسال پیام های ناپدید شونده به واتساپ اضافه شد

امکان مدیریت بهتر حافظه ی ذخیره سازی و امکان ارسال پیام های ناپدیدشونده به واتساپ اضافه شد.

واتساپ در به روزرسانی  جدیدش چند ویژگی جدید ارائه داده است تا این پیام رسان بتواند با پیام رسان های دیگر مانند اسلک … ادامه خواندن