چگونگی پذیرایی از جماعت نابینا

نویسنده: یخ نکنی نمکدون

در این مطلب، مروری خواهیم داشت بر چالش‌هایی که برای یک میزبان در مقابل مهمان نابینایش رخ خواهد داد.

در ابتدا باید بگویم که اصلاً چه کاریست در این همه گیری کرونا شما بخواهید مهمان داشته … ادامه خواندن