جانپناه سنگی و قله داراباد در تسخیر نابینایان تهران +مستند صوتی

9 نفر از نابینایان و کمبینایان انجمن کوهنوردی هیأت تهران به همراه 5 همنورد بینایشان موفق شدند قله داراباد و جانپناه سنگی آن که در ارتفاع 3160 متر قرار دارد را صعود کنند.
بیش از 14 ساعت پیمایش و 12 … ادامه خواندن