خدمات ویژه ی فیلیمو به معلولان در همکاری با سازمان بهزیستی به مناسبت روز جهانی معلولان

فیلیمو در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در همکاری با سازمان بهزیستی کل کشور به مناسبت «روز جهانی معلولین» به افراد تحت پوشش این سازمان خدمات ویژه ای ارائه میکند:

مناسب سازی محتواهای روز تاریخ سینمای ایران و جهان  برای … ادامه خواندن