نقدی بر پرورش دانش آموزان نابینا از دید یک دبیر نابینا

نویسنده: بهروز افروز:  دکتری ادبیات فارسی و دبیر نابینایان آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران این نوشته را در حالی می نویسم که دقایقی پیش خبر درگذشت یکی از همکاران عزیز و نازنین و جوان مان بر اثر کرونا را دریافت کرده ام. تاثیرات این خبر جانکاه که منجر به بروز کاستی در نوشته شده… ادامه خواندن نقدی بر پرورش دانش آموزان نابینا از دید یک دبیر نابینا