نقدی بر شرایط نابه سامان زنگ ورزش در مدارس ویژه ی نابینایان

نویسنده: امیر سرمدی: فعال رسانه ای در حالی معاون وزیر آموزش و پرورش تربیت بدنی را یکی از مهم ترین ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت اعلام می کند که زنگ ورزش در دو دهه اخیر در مدارس استثنایی، تفاوت چندانی با زنگ تفریح ندارد. در این یادداشت، ابتدا به شرح کوتاهی از وضعیت… ادامه خواندن نقدی بر شرایط نابه سامان زنگ ورزش در مدارس ویژه ی نابینایان