با دانستن این نکات، از نرم افزار وُرد آسانتر استفاده کنید

با انتشار ویرایشهای 2007، 201۰، 201۳ و ۲۰۱۶ از نرم افزار پر کاربرد Microsoft word، یکی از سؤالات و مشکلات همیشگی بسیاری از کاربران نابینا، را شکل استفاده این دسته از کاربران از این ویرایشها و چگونگی کارشان با منوهای روبانی و سایر قسمتهای ورد تشکیل میدهد. علیرغم تمام دردسرهایی که این شکل از منوها… ادامه خواندن با دانستن این نکات، از نرم افزار وُرد آسانتر استفاده کنید