گذر از تندباد سختی ها در گفتگو با حیدرعلی رجبی

بیش از سی سال از ازدواجش با خانمی بینا می گذرد. فرزند پسرش حدوداً، سی سال دارد و شاغل است. دخترش اما…

همراهان عزیز! در این شماره از ستون زندگی مهمان «حیدرعلی رجبی» می شویم.

پدری که از میان تندباد … ادامه خواندن