رصد آن سوی مرز. معرفی بزرگ ترین مؤسسه ویژه نابینایان در استرالیا

از زمان آغاز ستون رصد، هفته به هفته در میان مؤسسات نابینایی کشور های انگلیسی زبان چرخیده ایم.
از آمریکا شروع کردیم و بعد از معرفی سه چهار مؤسسه ی خوشنام، به سراغ مؤسسه ای بریتانیایی رفتیم و حالا، بریتانیا … ادامه خواندن