فتح قله هفتخان توسط نابینایان +مستند صوتی

تنها یک ماه از صعود به قله 4 هزار و 50 متری کهار در جاده چالوس میگذرد که یکی دیگر از قلل مرتفع رشته کوه البرز، توسط نابینایان کوهنورد هیأت تهران فتح شد. جمعه 28 تیرماه، هشت کوهنورد نابینا و … ادامه خواندن