مستند صوتی صعود کوهنوردان نابینای تهران به قله کهار

در آخرین روز از فصل زیبای بهار، گروهی از کوهنوردان نابینا و کم بینای
هیأت تهران به همراه همنوردان بینای خود، موفق شدند قله 4050 متری کهار
را صعود کنند.
۵ نفر از اعضای نابینای گروه، یک کمبینا به همراه … ادامه خواندن