نقدی بر شرایط نابه سامان زنگ ورزش در مدارس ویژه ی نابینایان

نویسنده: امیر سرمدی: فعال رسانه ای

در حالی معاون وزیر آموزش و پرورش تربیت بدنی را یکی از مهم ترین ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت اعلام می کند که زنگ ورزش در دو دهه اخیر در مدارس استثنایی، … ادامه خواندن