انتشار نسخه ی ویژه ی نابینایان فیلم سینمایی یک بوس کوچولو

سوینا در آستانه ی زادروز بهمن فرمان آرا، نسخه ی ویژه ی نابینایان فیلم سینمایی «یک بوس کوچولو» را با صدای علیرضا آرا منتشر می کند.

این گروه نسخه ی ویژه ی نابینایان فیلم سینمایی «یک بوس کوچولو» ساخته ی … ادامه خواندن