خوردن فست فود ها باعث نابینایی می شود

کسانی که بیشتر مواقع از غذاهای فست فودی استفاده می کنند، در معرض خطر نابینایی قرار دارند.

بینایی کالای گران بهایی است که تا زمانی که کاهش نیابد، قدر آن را نمی دانید. تازه ترین یافته محققان نشان می دهد … ادامه خواندن