بررسی عملکرد شورای پنجم شهر تهران در خصوص دسترس پذیری مبلمان شهری برای معلولان

نویسنده: سید مهدی صادقی مدرس دانشگاه و فعال اجتماعی در حوزه ی معلولیت و مدیریت شهری بی شک شهرها را باید نماد عینی عناصر تمدنی بشر دانست و شاید تحولات گوناگون جامعه بشری همچون دانش و تکنولوژی، شهر ها را در ابعاد شکلی و ریخت شناسی و همچنین محتوایی و فرهنگی و اجتماعی دچار تحولات… ادامه خواندن بررسی عملکرد شورای پنجم شهر تهران در خصوص دسترس پذیری مبلمان شهری برای معلولان