عدم تقدیر از مدال آوران مسابقات آسیایی و پارا آسیایی جاکارتا در حضور رئیس جمهور

مراسم تقدیر از ورزشکاران مدال آور در بازیهای آسیایی و پارا آسیایی جاکارتا در حالی شب گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار شد که در عمل هیچ تجلیلی از این ورزشکاران به عمل نیامد. طبق آنچه هفته گذشته توسط مسعود ادامه خواندن